kodeks header 0
Uvodno obraćanje 00 01

Svrha Kodeksa ponašanja NLB Grupe

Definisanjem vrijednosti, misije i osnovnih principa ponašanja u okviru NLB Grupe i unutar NLB Banke a.d. Banja Luka postavili smo smjernice kojima se posvećujemo u svakodnevnom radu.

Uvodna riječ Uprave

Blaž Brodnjak, Predsjednik Uprave NLB Grupe

Radovan Bajić, Predsjednik Uprave

Marjana Usenik, Član Uprave

Dragan Injac, Član Uprave

Poslovanje banaka se danas mijenja i razvija mnogo brže nego ikada. Svjedoci smo inovativnih marketinških pristupa na svakom koraku. Tržište na kome poslujemo postaje sve kompleksnije, a konkurencija se povećava. Zato ne možemo da izbjegnemo neke smjelije mjere u poslovnom svijetu. Postavili smo visoke standarde u inovativnosti usluga, tako da moramo djelovati sa apsolutnim integritetom i zaslužiti povjerenje svih; klijenata, zaposlenih, okruženja u kome radimo. Postavljanjem najviših standarda želimo da pokažemo odgovornost i izrazimo poštovanje za sve one sa kojima dijelimo svoju misiju.

Naš cilj je da u NLB Grupi promovišemo ideju da konačna rješenja koja nudimo treba da budu najbolja za sve one sa kojima radimo. Izuzetno cijenimo postavljanje ciljeva i otvorenu komunikaciju. Svakog dana se fokusiramo na svoje klijente i trudimo se da razumijemo njihove potrebe i želje. Posvećeni smo aktivnostima u oblasti društvene odgovornosti. Rad sa integritetom i odgovornošću je ključni element naše korporativne kulture. Nije važno samo postići poslovne ciljeve, već i način na koji ih postižemo.

Kodeks ponašanja NLB Grupe postavlja standarde i pravila ponašanja koja se odnose na sve nas, bez obzira na posao kojim se bavimo i lokaciju na kojoj radimo, kao i za naše saradnike koji rade u ime NLB Grupe.

Kodeks opisuje vrijednosti i osnovne principe etičkog poslovnog ponašanja koje poštujemo, promovišemo i očekujemo u NLB Grupi.

Naše vrijednosti i uvjerenja podržavaju naš dugoročni cilj, da stalno unapređujemo kulturu našeg svakodnevnog poslovanja, što je od suštinskog značaja za postizanje dugoročnog povjerenja u svim zemljama u kojima je NLB Grupa prisutna.

NLB Grupa zahtjeva da svaki zaposleni, bez obzira na vrstu posla koji obavlja i lokaciju, kao i pripadnici svih ciljnih grupa NLB Grupe, živi u skladu sa najvišim standardima integriteta u svemu što radi. Ključ za postizanje ovih standarda je snažna kultura usaglašenosti koju sprovodi NLB Grupa, uz dužnu pažnju svih zaposlenih u skladu sa svojim politikama, pravilima i drugim internim aktima i u skladu sa relevantnom pravnom regulativom u svim pravnim okruženjima u kojima NLB Grupa posluje.

Kodeks će imati pozitivne efekte samo ako mu se svakodnevno posvetimo u potpunosti. Naš moto treba da bude ono što je "ispravno", a ne samo ono što je dozvoljeno. Rad sa integritetom u svakodnevnom poslovanju je od ključnog značaja za održivi poslovni uspjeh i reputaciju Grupe.

Menadžment NLB Grupe i svih banaka članica u potpunosti podržava Kodeks i posvećen je njegovom poštovanju. U odnosima sa klijentima, pošteni smo i poštujemo, a na isti način postupamo i u odnosima sa poslovnim partnerima i kolegama. Na ovaj način, NLB Grupa pažljivo gradi partnerstva.

Ovim Kodeksom obnavljamo našu posvjećenost poštenom postupanju svakoga dana.

Misija NLB Grupe

Zalažemo se za kulturu odgovornosti, djelujemo u skladu sa zakonskim propisima i pravilima struke, po principima izvrsnosti i integriteta, i njegujemo organizaciju NLB Grupe u kojoj sa postojećim resursima donosimo veću vrijednost za svoje klijente.

Povjerenje koje uživamo među klijentima, saradnicima, vlasnicima i u društvu u kojem djelujemo, nameće nam veliku odgovornost. To povjerenje opravdavamo radeći sa akterima na pozitivnim promjenama, obostranoj koristi i rastu.

Ugrađujući naše vrijednosti u sve što radimo, mi doprinosimo pozitivnom razvoju našeg okruženja.