1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Пројекат
  4.  » Poslovni, stambeni i pomoćni objekti u Batkuši, Opština Šamac
Poslovni, stambeni i pomoćni objekti u Batkuši, Opština Šamac

GRAD

Šamac

ADRESA

Batkuša, Šamac

VLASNIK

Nekretnine u vlasništvu Banke

OPIS

Poslovni, stambeni i pomoćni objekti:
– Stambeni objekat (kuća), spratnosti prizemlje P =57 m2.
– Farma za tov pilića (sa pratećim sadržajem), spratnosti prizemlje, P =675 m2.
– Pomoćni objekat (ljetna kuhinja), spratnosti prizemlje, P=69 m2.
– Pomoćni objekat (garaža i skladište), spratnosti prizemlje, P =45 m2.
– Zemljište u ukupnoj površini 5.668 m2.

Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 051/245-500.
Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu/iznajmljivanje nekretnine – ne otvarati”, na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka.

CIJENA

na upit
//