Oglas za prijem u radni odnos: Revizor

Mjesto rada: Banja Luka, Centrala NLB Banke - Služba za internu reviziju

Oglas objavljen:
10. Jula 2019.


Sadržaj rada:


  1. Radno mjesto:REVIZOR, Banja Luka, Centrala Banke – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju do 6 mjeseci.
  2. Potrebna stručna sprema: VSS – Ekonomski fakultet/Drugi fakultet društvenog smjera.
  3. Potrebno radno iskustvo:

    • 3 godine u bankarstvu, drugim finansijskim institucijama ili privrednom društvu za revizju. Prednost imaju kandidati sa iskustvom na poslovima interne revizije ili eksterne revizije.

 

Prijave na oglas dostavljaju se u roku od 8 dana, zaključno sa 18.07.2019. godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

 

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za konkurs” na adresu:

 

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ulica Milana Tepića br. 4

BANJA LUKA

.

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove:


• da radnik nije osuđivan za krivična djela,

• poželjno zvanje ovlašćenog revizora ili certifikovanog računovođe,

• poznavanje rada na računaru, programi: MS word, MS excel, MS powerpoint,

• aktivno poznavanje engleskog jezika,

• vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač),

• sistematičnost, analitičnost, odgovornost, pouzdanost, komunikativnost.


Ostali oglasi: