Gotovinski kredit po posebnim uslovima

Ponuda gotovinskog kredita

 • Iznos kredita do 50.000,00 KM
 • Rok otplate do 10 godina
 

Kamatna stopa

 • do 1 godine – 3,50% godišnje, fiksna stopa
 • od 1 do 3 godine – 4,30% godišnje, fiksna stopa
 • od 3 do 5 godina – 4,80% godišnje, fiksna stopa
 • od 5 do 10 godina – 5,70% godišnje, fiksna stopa
 

Efektivna kamatna stopa

 • Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.
 • Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 30.000 KM, sa rokom otplate od 10 godina, po nominalnoj kamatnoj stopi od 5,70% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 6,15% godišnje, a mjesečni anuitet: 328,56 KM.
 

Naknada za obradu zahtjeva

 • Za klijente Banke: 1,20% od odobrenog iznosa kredita umanjenog za iznos kojim se otplaćuje postojeće zaduženje, minimalno 50,00 KM
 • Za korisnike koji nisu klijenti Banke: 1,50% od odobrenog iznosa kredita umanjenog za iznos kojim se otplaćuje postojeće zaduženje, minimalno 50,00 KM
 

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Za iznos do 20.000 KM – dvije bjanko mjenice korisnika kredita i administrativna zabrana.
 • Za iznos preko 20.000 KM – jedan jemac, dvije bjanko mjenice korisnika kredita i jemca, administrativna zabrana.
 

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.