Gotovinski krediti

Ponuda gotovinskog kredita

 • Iznos kredita od 1.000 KM do 50.000 KM
 • Rok otplate do 10 godina
 

Fiksna kamatna stopa

 • do 1 godine – 4,30% godišnje, fiksno (EKS od 7,37% godišnje)
 • do 3 godine – 5,70% godišnje, fiksno (EKS od 6,93% godišnje)
 • do 5 godina – 5,90% godišnje, fiksno (EKS od 6,73% godišnje)
 • do 10 godina – 6,50% godišnje, fiksno (EKS od 7,06% godišnje)
 

Promjenljiva kamatna stopa

 • do 10 godina: 5,90% godišnje za prvih 5 godina-fiksno, a nakon toga 12 M Euribor + 5,90% godišnje. Minimalna kamatna stopa 5,90% godišnje (EKS od 6,42%, godišnja)
 

Naknada za obradu zahtjeva

 • Za klijente Banke: 1,50% od odobrenog iznosa kredita, minimalno 50,00 KM
 • Za korisnike koji nisu klijenti Banke: 2,00% od odobrenog iznosa kredita, minimalno 50,00 KM
 

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Za iznos kredita do 5.000 KM: dvije bjanko mjenice potpisane od strane Korisnika kredita,administrativne zabrane, ukoliko je komitent: A i B kategorije, sa urednom kreditnom istorijom, sa redovnim prilivom na račun u Banci, nema obaveze po osnovu jemstva u spornoj kategoriji (C, D ili E), i da nema negativne indicije za poslovanje poslodavca.
 • Za iznos kredita od 5.000 KM do 20.000 KM: jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca i administrativne zabrane.
 • Za iznos kredita preko 20.000 KM: dva jemca, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca i administrativne zabrane za korisnika kredita i jemca.
 • – Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.
 

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.