Posebna ponuda za kupce stanova i poslovnih prostora od investitora

Cijeneći potrebe svojih sadašnjih i budućih klijenata, NLB Banka a.d. Banja Luka potpisala je ugovore o poslovno tehničkoj saradnji sa investitorima nudeći posebne uslove stambenog kredita za sve koji kupuju stambenu jedinicu ili poslovni prostor
Ulica Prvog Krajiškog korpusa 39/IV, 78000 Banja Luka; Telefon: + 387 51 305 710; Fax+ 387 51 305 721; e-mail: info@mminvest.biz
Ulica Veselina Masleše 1/12 (Gospodska ulica), 78000 Banja Luka; Telefon: +387 51 221 195; Fax +387 221 191; e-mail: info@tempogradnja.com
Ulica Đulić bb, Teslić; Telefon: +387 65 915 660;
Poslovna zona bb, Ramići, Banja Luka; Telefon: 051/491-250; Fax: 051/491-251; Mob.telefon: 066/916-433; e-mail: info@tehnomerkur.ba
Ulica Šamački put br 11, 74480 Modriča; Telefon: +387 65 803 695; e-mail: kojokomerc@yahoo.com
Ulica Subotička 2c, 78000 Banja Luka; Telefon: +387 51 213 500; Fax +387 51 213 499; e-mail: info@hidrokop.com
Ulica Braće Mažar i majke Marije 19a, 78000 Banja Luka; Telefon: +387 51 218 722; Fax: +387 51 218 077; e-mail: office@aragostainvest.com
Ulica Subotička bb, Banja Luka; Telefon: +387 66 119 409; e-mail: info@geacompany.com
Ulica Republike Srpske bb, Trebinje; Telefon: +387 59 260 992; +387 59 260 469; e-mail: leomijat@teol.net
Banja Luka; Telefon: +387 65 512 172; e-mail: avanguardia.billy@gmail.com
Ulica Kralja Petra I bb, Teslić; Telefon: +387 53 430 820; e-mail: graditeljteslic@teol.net
Ulica Čivčije Bukovačke bb, 74000 Doboj; Telefon: +387 53 288 525; e-mail: tigardoboj@yahoo.com
Ulica Milana Brankovića br. 12, Banja Luka; Telefon: +387 51 432 640; Fax: +387 51 432 642; e-mail: zisinternacional@gmail.com
Ulica Kralja Alfonsa XIII 48A, Banja Luka; Telefon: +387 51 344– 160; Fax: +387 51 344 – 162; e-mail: fokusinvest@gmail.com
Ulica Klašnice bb, Laktaši; Telefon: +387 51 501 414; Fax: +387 51 501 114; e-mail: pop_trade@blic.net
Ulica Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića broj 82b, Banja Luka; Telefon: +387 51 340 400; Fax: +387 51 340 401; e-mail: redbrickgradnja@gmail.com
Ulica Hase bb, Bijeljina; Telefon/Fax: +387 55 258 088; e-mail: tehnikaing@teol.net
Ulica Beogradska 23, Prnjavor; Telefon: +387 51 660 961; e-mail: tea-kom@hotmail.com
Ulica Bjelajce 12a, Mrkonjić Grad; Telefon: +387 50 250 050; Fax: +387 50 250 052; e-mail: info@zidartdoo.com
Ulica Spasovdanska 19g, Istočno Sarajevo; Telefon: +387 57 343 383; 081; e-mail: dominvestrac@gmail.com
Ulica Nikole Pašića 60, Banja Luka; Telefon: +387 51 322 082; Fax: +387 51 322 081; e-mail: info@inkoprom.com
Ulica Magistralni put 30, Pale; Telefon: +387 57 342 668; e-mail: bilansuspjeha@gmail.com
Ulica Avde Ćuka br.6, Gradiška; Telefon: +387 51 814 033; Fax: +387 51 815 040; e-mail: info@berzaprodukt.com
Ulica Ive Andrića 41a, Bijeljina; Telefon: +387 55 244 470; Fax: +387 55 244 844; e-mail: intergaj@hotmail.com
Ulica Svetog Save 24, Doboj; Telefon: +387 53 242 373; e-mail: info@gradj-promet.com
Ulica Stefana Dečanskog br. 302, Bijeljina; Telefon: +387 55 256 140; e-mail: bukpromet@gmail.com
Ulica Vojvode R.Putnika 34, Istočno Sarajevo; Telefon: +387 57 318 515; Fax: +387 57 318 520; e-mail: info@marveldoo.com
Ulica Spasovdanska 11b, Istočno Sarajevo; Telefon: +387 57 344 944; e-mail: eurosan@live.com
Ulica Ravnogorska 140, Istočno Sarajevo; Telefon: +387 57 351 001; Fax: +387 57 355 100; e-mail: office@mis-gradnja.com
Ulica Donja Ljubogošta bb, Pale; Telefon/Fax: +387 57 224 963; e-mail: info@stanisic-pale.com
Ulica Kosjerovo bb, Laktaši; Telefon: +387 51 538 720; e-mail: darko.komerc@yahoo.com
Ulica Meše Selimovića 50a, Banja Luka; Telefon/Fax: +387 51 221 790; e-mail: investicionagradnja@tehnosint.com
Ulica Herceg Stefana Kosače 1, 89101 Trebinje; Telefon: +387 59 273 600; e-mail: hercinvest.rs@gmail.com
Ulica Srpskih vladara do br. 13, Dobrinja 1, 71123 Istočno Sarajevo; Telefon: +387 57 316 374; e-mail: akvamontmerc@windowslive.com

Adresa: Stanari, Stanari bb;

Telefon: +387 65 826 048;

e-mail: kericgradnja@gmail.com

Adresa: Karabegovac bb, Doboj

Telefon: +387 53 22 34 00;

e-mail: simprodoboj@gmail.com

Ulica Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka; Telefon: +387 51 308 314; e-mail: lukicinvest@teol.net