NLB Transakcioni račun

Osnovni račun za redovne prilive

R

Otvaranje računa bez naknade

R

Besplatan Webinfo servis

R

Mogućnost odobrenja kredita

Potrebna dokumentacija:

 • Kopija lične karte ili pasoša

Karakteristike računa

 • Otvaranje računa bez naknade;
 • Uplata gotovine na račun i isplata gotovine  sa računa bez naknade;
 • Bezgotovinski priliv na račun – bez naknade;
 • Podizanje gotovine na bankomatima NLB Banke i članica  NLB Grupe bez naknade;
 • Kupovina roba i usluga na trgovačkim POS terminalima putem platne kartice – bez naknade;
 • Dostavljanje izvoda po računa putem e-maila ili na šalteru Banke – bez naknade;
 • Besplatan Web info servis – uvid u stanje i promjene na svim računima u Banci;
 • Mogućnost odobravanja kredita po transakcionom računu nakon primljena 2 redovna mjesečna lična dohotka/penzije u visini dva lična dohotka/penzije (zaposleni u samostalnim radnjama nakon 6);
 • Mogućnost otplate kredita putem trajnog naloga bez naknade;
 • Mogućnost prenosa sredstava putem trajnog naloga na račun štednje bez naknade.

Transakcioni računi se otvaraju na osnovu redovnih i vanrednih priliva.

1

Transakcioni računi po osnovu redovnih priliva otvaraju se:

 • Kolektivno, na osnovu potpisanog ugovora o isplati ličnih primanja, zaposlenika između
  pravnog lica u kome zaposlenik radi i Banke;
 • Individualno, na osnovu zahtjeva za pojedinačno zaključivanje ugovora o tekućem računu;
 • Penzionerima na osnovu fotokopije rješenja o penziji ili posljednjeg penzijskog čeka.

2

Transakcioni računi po osnovu vanrednih priliva otvaraju se po osnovu priliva od:

 • Autorskih prava;
 • Patenata i tehničkih unapređenja;
 • Honorarnog, odnosno dopunskog rada po ugovoru o djelu;
 • Imovine i imovinskih prava;
 • Ostvarenog prava na primanja koja imaju socijalni karakter, invalidnina i ostalih naknada.

Pravo na otvaranje tekućeg računa kod NLB Banke a.d. Banja Luka imaju svi građani kao i zakonski zastupnik za maloljetno lice. Građani koji primaju platu putem tekućih računa mogu brže i uz jednostavniju proceduru koristiti sve kreditne proizvode namijenjene komitentima Banke.