1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Posao
  4.  » Blagajnik, Filijala Banja Luka, ekspozitura Kneževo
Blagajnik, Filijala Banja Luka, ekspozitura Kneževo

Mjesto rada

Filijala Banja Luka, ekspozitura Kneževo

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za poslovanje sa stanovništvom, Filijala Banja Luka
Opis radnog mjesta

Radno mjesto: Blagajnik, Filijala Banja Luka, ekspozitura Kneževo – 1 izvršilac – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema: VSS/VŠS/SSS –  fakultet ekonomskog smjera / viša škola ekonomskog smjera / srednja škola ekonomskog smjera / Gimnazija.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina. U obzir dolaze i kandidati bez radnog iskustva.

Dodatne vještine

Posebni uslovi: Poznavanje rada na računaru (Word i Excel) i engleskog jezika. Analitičnost, tačnost, pouzdanost, odgovornost, ljubaznost, komunikativnost, timski rad, fleksibilnost.

Rok za prijave

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom. Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 09.12.2020. godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.  Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ul. Milana Tepića br. 4

BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba