1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Posao
  4.  » Blagajnik, Filijala Banja Luka, ekspozitura Šipovo – 2 izvršioca
Blagajnik, Filijala Banja Luka, ekspozitura Šipovo – 2 izvršioca

Mjesto rada

Šipovo

Broj izvršilaca

2

Sektor

Filijala Banja Luka, Ekspozitura Šipovo
Opis radnog mjesta

Radno mjesto: Blagajnik, Filijala Banja Luka, ekspozitura Šipovo – 2 izvršioca – na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.

Potrebne kvalifikacije

VSS/VŠS/SSS – fakultet ekonomskog smjera / viša škola ekonomskog smjera / srednja škola ekonomskog smjera / Gimnazija.

Dodatne vještine

Posebni uslovi: Poznavanje rada na računaru (Word i Excel) i engleskog jezika. Analitičnost, tačnost, pouzdanost, odgovornost, ljubaznost, komunikativnost, timski rad, fleksibilnost. Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 30.10.2020. godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja. Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas” na adresu: NLB Banka a.d. Banja Luka Ul. Milana Tepića br. 4 BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba