1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Posao
  4.  » Blagajnik – Filijala Prijedor
Blagajnik – Filijala Prijedor

Mjesto rada

Prijedor

Broj izvršilaca

1

Sektor

Filijala Prijedor
Opis radnog mjesta

Radno mjesto: Blagajnik, Filijala Prijedor – 1 izvršilac – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema: VSS/VŠS/SSS – fakultet ekonomskog smjera/viša škola ekonomskog smjera/srednja škola ekonomskog smjera/Gimnazija.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina. U obzir dolaze i kandidati bez radnog iskustva.

Dodatne vještine

Posebni uslovi: Poznavanje rada na računaru (Word i Excel) i engleskog jezika. Analitičnost, tačnost, pouzdanost, odgovornost, ljubaznost, komunikativnost, timski rad, fleksibilnost.

Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se u roku od 8 dana, zaključno sa 08.12.2020. godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas” na adresu: NLB Banka a.d. Banja Luka Ul. Milana Tepića br. 4 BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba