Izmjene tarifa sa 01.01.2023. godine

Poštovani komitenti, NLB Banka je na svojoj internet stranici objavila tarife provizija i naknada koje će važiti od 01.01.2023. godine. Sve detalje možete pogledati na LINKU Troškovi provizije za plaćanje računa građana za električnu energiju koji se uplaćuju na rečun...

Izmjene radnog vremena poslovnica u Banjoj Luci

Obavještenje za klijente U cilju unapređenja iskustva klijenata i stvaranja što boljeg ambijenta u poslovnicama, NLB Banka je započela proces renoviranja nekih od ključnih poslovnica. Umjesto tradicionalnog ambijenta sa blindiranim staklima, želimo preći na moderan...

Obavještenje o zatvaranju neaktivnih računa fizičkih lica

NLB Banka a.d. Banja Luka obavještava svoje komitente o zatvaranju neaktivnih transakcionih računa fizičkih lica u domaćoj valuti koji su na dan 31.08.2022. godine bili neaktivni u periodu dužem od jedne godine i zatvaranju neaktivnih transakcionih računa fizičkih...