Na osnovu člana 66. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), člana 34., 35. i 36. Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka (broj S-019/17 od 26.09.2017. godine i broj S-007/20 od 28.05.2020. godine) i Odluke...

Zajedničkim snagama za bolju budućnost mladih

NLB Banka a.d. Banja Luka potpisala je sporazum sa Elektrotehničkim fakultetom, Univerziteta u Banjoj Luci, u cilju unapređenja saradnje koja će biti značajna za mlade ljude koji studiraju na ovom fakultetu. Sporazum daje okvir za realizaciju podrške i zajedničkog...