Često postavljana pitanja - NLB mKlik

Aktivirao/la sam novu mKlik aplikaciju, ali je i stara aplikacija dostupna i mogu da se prijavim. Da li staru aplikaciju treba deinstalirati nakon instalacije nove?

Molimo vas da nastavite koristiti novu aplikaciju. Korišćenje stare aplikacije je moguće, ali će Banka uskoro deaktivirati staru aplikaciju.

Tokom migracije sa stare na novu mKlik aplikaciju dobilo/la sam poruku: Greška u sigurnosnoj zaštiti mobilnog uređaja. Da biste koristili NLB mKlik, vaš mobilni uređaj mora biti zaštićen lozinkom, otiskom prsta ili prepoznavanje lica (FACE ID).

Da biste koristili novo mobilno bankarstvo potrebno je da na svom mobilnom uređaju uključite opciju zaključavanja telefona. Na postavkama vašeg mobilnog uređaja uključite opciju zaključavanja telefona i ponovo pokrenite proces migracije sa stare aplikacije.

Prilikom migracije, odnosno preuzimanja nove aplikacije traži se unos PIN-a, koristim biometriju i ne znam PIN.

Za preuzimanje nove aplikacije preko postojeće aplikacije obavezan je unos PIN-a. Ukoliko ste zaboravili svoj PIN, potrebno je da pozovete Kontakt centar na broj telefona 0800 50 510 i da vam se generiše kod za registraciju. Na mobilnom telefonu otvorite Play Store ili App Store aplikaciju. Unesite u pretragu „mklik NLB Banka Banja Luka“ da biste pronašli aplikaciju. Na registraciji izaberite opciju NOVI KORISNIK da aktivirate aplikaciju.

Da li se aplikacija može koristiti na više uređaja istovremeno?

Uslugu mKlik možete koristiti samo na jednom mobilnom uređaju.

Da li se aplikacija može koristiti na root-ovanim uređajima?

Radi sigurnosti usluga mKlik ne može se koristiti na uređaju koji je root-ovan.

Šta je kod za obnovu?

Pomoću koda za obnovu možete samostalno da reaktivirate, odnosno obnoviti aplikaciju na postojećem ili novom uređaju. Ukoliko promijenite mobilni uređaj ili izbrište aplikaciju možete sami da ponovo instalirate mKlik uslugu bez posjete poslovnici. Ukoliko ste zaboravili kod za obnovu možete ga resetovati u opciji Podešavanja_mKlik kod za obnovu.

Da li mogu da promijenim kod za obnovu?

Kod za obnovu možete da promijenite na opciji Više_Podešavanja_mKlik kod za obnovu.

Kako da izaberem i pregledam svoje račune, partije ili kartice?

Ukoliko imate do 3 računa, partije ili kartice možete ih pregledati prevlačenjem prstom u lijevu stranu. Ukoliko imate više od 3 iste možete pregledati na opciji IZABERI RAČUN.

Šta je Stanje računa, a šta je Raspoloživo stanje?

Stanje računa prikazuje iznos sredstava na računu uvećan za iznos rezervacija (ukoliko imate neku rezervaciju, npr. kartičnu transakciju koja je rezervisana, a nije još knjižena).

Raspoloživo stanje prikazuje iznos kojim raspolažete za potrošnju, uvećan je za iznos prekoračenja (ako imate odobreno prekoračenje po tekućem računu) i umanjen je za iznos rezervacija.

Na opciji Podešavanje možete da izaberete opciju Podrazumijevano stanje i da podesite da li po transakcionom računu želite da se prikazuje Stanje računa ili Raspoloživo.

Gdje mogu da pogledam i pošaljem potvrdu o plaćanju za nalog koji je izvršen putem usluge mKlik?

Potvrdu možete da pogledate na opciji Plaćanja _ Moji nalozi _Izvršeni nalozi. Izborom željenog naloga i opcije više prikazaće vam se opcije Kopiraj, Sačuvaj kao šablon i Štampa Potvrde.

Ukoliko želim da izvršim plaćanje u stranoj valuti, da li mi je potreban određeni dokument?

Prilikom deviznog plaćanja potrebno je priložiti odgovarajuću fakturu, ugovor ili drugu dokumentaciju na osnovu koje se vrši plaćanje.

Gdje se nalaze pristigli elektronski računi?

Na korisničkom panelu imate opciju eRačuni i izborom eRačuna prikazaće vam se Vaše ugovorene pretplate, a u segmentu Obaveze prikazaće vam se Dospjele obaveze (obaveze koje treba da platite) i Plaćene obaveze ( obaveze koje ste već ranije platili).

Šta je korisnik?

Korisnik se kreira ukoliko želite da sačuvate samo broj računa i naziv primaoca bez drugih detalja o plaćanju (iznos, poziv na broj i opis).

Šta su nacrti na pregledu naloga?

Nacrti su dostupni samo korisnicima koji su ugovori mKlik uslugu za pravnih lica.

Da li mogu da otkažem nalog koji je u toku/na čekanju?

Nalog na čekanju nije moguće otkazati putem usluge mKlik, jer je Banka već preuzela nalog u obradu.

Da li mogu da promijenim PIN?

PIN možete da promijenite na opciji Više/Podešavanja/Promjena PIN-a.

Šta su mKlik limiti?

Trenutno prikazani limiti u mKlik aplikaciju nisu važeći za mobilnu banku. Još uvijek je u razvoju prikaz limita u mKlik aplikaciji.

Šta je mToken?

Usluga mToken još uvijek nije dostupna.

Šta je opcija prikaži ili sakrij stanje?

To je opcija koja vam pruža mogućnost da prikrijete prikaz iznosa na računima, karticama, štednji i kreditima na početnom korisničkom ekranu.

Šta je opcija Deaktiviraj aplikaciju?

To je opcija kojom deaktivirate ili brišete aplikaciju. Možete je koristiti u slučaju promjene mobilnog uređaja.

Šta je P2P plaćanje?

Usluga P2P plaćanje je funkcionalnost plaćanja koja vam omogućava da pošaljete novac drugoj osobi koja može ali ne mora biti klijent banke, bez unosa broja računa te osobe. Dovoljno je da znate broj mobilog telefona. Primalac će nakon kreiranja P2P naloga dobiti SMS poruku sa linkom. Klikom na link prikazuje se strana za unos neophodnih podataka.

U kom roku primalac može da preuzme novac poslat putem usluge „P2P plaćanja?

Novac je moguće preuzeti u roku od 72 sata.

Šta je opcija ZAMRZNI na karticama?

Opcija ZAMRZNI je PRIVREMENA BLOKADA KARTICE koju možete koristiti ako ste izgubili karticu ili niste sigurni gdje se nalazi pa je samo privremeno blokirate i onemogućavate karticu za izvršavanje transakcija.

Šta su SIGURNOSNE POSTAVKE na kartici?

Opcija SIGURNOSNE POSTAVKE su vezane za upravljanje limitima potrošnje i omogućavanje/onemogućavanje kartice za internet plaćanje.

Na opciji SIGURNOSNE POSTAVKE / Plaćanje na Internetu možete da otključate karticu za Internet plaćanje. Otključavanje kartice je podešeno na pola sata, a možete i izabrati dan i otključati karticu na više dana ( max 9 dana). Ako želite ponovo da onemoguće korištenje kartice na internetu jednostavno isključite, odnosno pomjerite klizač ulijevo.

PODIZANJE GOTOVINE NA BANKOMATU- Ovom opcijom možete da smanjite ili povećate limit/ broj transkakcija za podizanje gotovine

POS PLAĆANJE – Ovom opcijom možete da smanjite ili povećate limit/ broj transakcija za plaćanje na pos terminalima

Šta je opcija mCash?

Usluga mCash omogućava podizanje gotovine na bankomatima Banke bez kartice, unosom ili skeniranjem jednokratnog mCash koda/QR koda koji se generiše putem mobilne aplikacije mKlik.

Usluga je omogućena fizičkim licima koja imaju otvoren transakcioni račun u KM valuti i koji koriste novu mKlik uslugu.

Opcija mCash je funkcionalnost koja vam pruža mogućnost da generišete kod u iznosu od npr. 20, 50, 100 KM i da kod pošaljete, a da primalac na osnovu tog koda može da podigne taj iznos na bankomatu.

Način isplate putem mCash usluge:

– Jednokratni kod se generiše putem novog mKlik servisa:
trajanje koda je 180 minuta, limit transakcije je 200 KM, dnevni limit isplate je 1.000 KM kroz 10 transakcija, a mjesečni limit isplate je 20.000 KM kroz 20 transakcija

– Isplata se inicira pritiskom na taster „Enter“ na bankomatu

– Odabir jezika srpski/engleski

– Izabrati unos koda putem „tastature“ ili učitavanjem „QR koda“ (ukoliko bankomat nema opciju očitavanja QR koda, ovaj opcija se neće prikazati)

– Unos/skeniranje koda

– Isplata

Da li postoje limiti za obavljanje elektronskih platnih transakcija putem mobilnog bankarstva?
VRSTA LIMITA mKlik
Dnevni limiti za obavljanje elektronskih platnih naloga 5.000 KM
Interni prenosi između računa Komitenta u istoj valuti Bez dnevnog limita
Kupoprodaja EUR-BAM i obrnuto Bez dnevnog limita
Kupoprodaja ostalih valuta 2.000 KM
Nalozi na račune u Banci i eksterni nalozi 5.000 KM
Nalozi na račune Banke 30.000 KM