1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Aktuelnosti
 4.  » Oglas za zapošljavanje: Direktor filijale Prijedor
Oglas za zapošljavanje: Direktor filijale Prijedor

Mjesto rada

Filijala Prijedor

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za poslovanje sa stanovništvom, Filijala Prijedor
Opis radnog mjesta

Radno mjesto: Direktor filijale Prijedor – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.

Opšti uslovi za kandidata iz tačke 1. su:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo, privredni prestup ili prekršaj za povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koji ga čini nepodobnim za obavljanje poslova direktora,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak
Potrebne kvalifikacije

Potrebni uslovi za kandidata su:

 • stručna sprema: VSS – fakultet ekonomskog smjera.
 • radno iskustvo: 3 godine u finansijskim intitucijama.
Dodatne vještine

Posebne kvalifikacije:

 • organizacione sposobnosti i sposobnosti upravljanja vremenom,
 • sposobnosti delegiranja i motivisanja,
 • nadgledanje izvršenja, liderstvo, timski rad, odgovornost i pouzdanost,
 • dinamičnost, samoinicijativnost,
 • analitičke i izvještajne vještine,
 • istaknute komunikacijske i prezentacione vještine,
 • poznavanje rada na računaru (word, excel, power point),
 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • vozačka dozvola B kategorije (aktivni vozač).
Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 22.02.2021. godine.

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas- prijem u radni odnos” na adresu:

 

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ul. Milana Tepića br. 4

BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba