Najčešća pitanja

Korištenje eKlik servisa za pravna lica
i preduzetnike, nakon prelaska na
novu verziju servisa.

POTRAŽI RJEŠENJE U NASTAVKU

NLB eKlik je novi servis elektronskog bankarstva u NLB Banci a. d. Banja Luka

Kako da uradim prvo logovanje na novu aplikaciju elektronskog bankarstva?

Banka je svim korisnicima, ovlaštenim licima, poslala e-mail sa informacijama i instrukcijama za prvo logovanje. E-mail je proslijeđen na e-mail adresu koju ste kao ovlašteno fizičko lice registrovali u Banci i koja je istovremeno novo korisničko ime.

Tokom prve registracije, potrebno je definisati lozinku, i to na način da kopirate link iz e-mail-a u internet pretraživač, nakon čega će se prikazati ekran za definisanje nove lozinke. Lozinka mora da sadrži 10 karaktera (dozvoljeni karakteri su: malo slovo, veliko slovo, brojevi i specijalni znakovi, npr: # @ % & ^ !  i sl.).

Nakon definisanja lozinke otvara se ekran u koji se unosi korisničko ime, lozinka, i bira se način dvostruke autentikacije: SMS, Microsoft Authenticator ili NLB Token. Ukoliko želite da vidite račune pravnog lica potrebno je da birate Microsoft Authenticator ili NLB Token.

Šta ukoliko nisam uspio da definišem lozinku tokom prvog logovanja?

Ukoliko ste propustili da lozinku definišete u ovom koraku, potrebno je da pristupite početnom ekranu na linku https://eklik.nlb-rs.ba/#/login, te da nakon nakon unosa korisničkog imena uradite reset lozinke klikom na opciju Resetuj lozinku na početnom ekranu. Nakon toga, na vašu e-mail adresu ćete dobiti link za izmjenu lozinke. Kada završite proces izmjene lozinlke, ponovo će se otvoriti početni ekran za logovanje.

Šta ako vidim samo račune fizičkog lica i ne vide se računi pravnog lica?

Ukoliko ste istovremeno korisnik eKlik-a i kao fizičko lice, i kao ovlašteno lice pravnog lica, u novom eKlik-u imate pristup svim računima kroz jednu aplikaciju, s tim da se ovlaštena lica moraju logovati tokenom/Microsoft Authentikatorom, da bi bili vidljivi i računi pravnog lica. Kada se ulogujete, potrebno je da u gornjem desnom uglu kliknete na ikonicu (slika ispod) i izaberete portal pravnog lica koji će vam biti ponuđen.

Vidim portal fizičkog lica, ali ne vidim račune?

Ukoliko nakon izbora portala fizičkog lica nisu vidljivi računi, potrebno je da se javite u poslovnicu u kojoj je ugovorena usluga ili da pozovete Kontakt Centar na 080 050 510, a da bi se omogućio pregled pomenutih računa.

Ovlašteno sam lice, ali nemam token, šta da radim?

Ukoliko ste ovlašteno lice i u staroj verziji eKlik-a niste koristili token, jer ste zaduženi, npr. za unos naloga, potrebno je ili da ugovorite token u poslovnici ili da instalirate Microsoft Authenticator na način opisan u uputstvu sa linka:

MICROSOFT AUTHENTICATOR – KORISNIČKO UPUTSTVO

Nakon logovanja nisu vidljivi svi računi?

Ukoliko nakon izbora portala pravnog lica, i dalje nisu vidljivi svi računi, potrebno je da se javite u poslovnicu u kojoj je ugovorena usluga, a da bi se omogućio pregled pomenutih računa.

Kako da koristim opciju "Platni spiskovi"?

Opcija “platni spiskovi” se nalazi u okviru opcije “Plaćanja” i koristi se za isplate plata, toplog obroka i ostalih primanja na račune otvorene u NLB Banci a. d. Banja Luka. Instrukciju, kao i obavezni format dokumenta, možete da preuzmete u nastavku:

Uputstvo za eKlik – Platni spisak

Primjer dokumenta

U prethodnoj verziji elektronskog bankarstva je bila opcija kloniranja naloga, sada nije dostupna.

U novoj verziji opcija kloniranja nije dostupna, predlažemo kreiranje šablona, jer se na taj način mogu ponavljati/klonirati nalozi.

NLB eKlik - korisničko uputstvo

Microsoft Authenticator - korisničko uputstvo