Kao i svake godine, NLB Banka u okviru NLB Grupe radi istraživanje zadovoljstva svojih komitenata.

Na nivou NLB Grupe je odabrana kompanija VALICON Ljubljana, koja preko svojih lokalnih kancelarija sprovodi istraživanje u svim zemljama u kojima posluje NLB Grupa (Slovenija, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo).

Sa dobavljačem je potpisan ugovor o povjerljivosti i dostavljeni kontakt podaci (mail i/ili telefon) koji će se nakon realizacije istraživanja obrisati.

Molimo klijente koji dobiju poziv za učešće u istraživanju da odvoje kratko vrijeme i sa nama podijele svoje utiske o saradnji sa NLB Bankom kako bismo na osnovu anonimnih odgovora mogli planirati poboljšanja i unapređenja u radu koja će doprinijeti što većem stepenu zadovoljstva svih.

Hvala unaprijed.

Vaša NLB Banka a.d. Banja Luka