U skladu sa Odlukom o utvrđivanju forme i sadržaja izvještaja o naknadama za usluge povezane sa platnim računom (Službeni glasnik Republike Srpske 74/2022), dužnost Banke je da korisniku, bez naknade, najmanje jednom godišnje, obezbjedi dostupnost izvještaja o svim naknadama naplaćenim za usluge povezane sa platnim računom fizičkog lica.
Ukoliko ste korisnik platnog računa, Vaš Izvještaj o naknadama za usluge povezane sa platnim računom za 2023. godinu možete dobiti putem e-maila ili u Vama najbližoj poslovnici NLB Banke a.d. Banja Luka.

NLB Banka a. d. Banja Luka