Obavještenje o prestanku štampanja izvoda

Poštovani komitenti,

S ciljem smanjenja štetnog uticaja na okolinu NLB Banka Banja Luka od 15. 8. 2022. godine prestaje sa pružanjem usluge štampe izvoda na samouslužnim uređajima i poziva ovlašćena lica da prijave svoje e-mail adrese za dostavu izvoda putem e-maila, kako biste naredne izvode primali elektronskim putem.

Preuzmi Zahtjev

Ispunjen i ovjeren Zahtjev možete predati u najbližu poslovnicu NLB Banke i već narednog dana izvodi će biti distribuirani na navedene e-mail adrese.

Preuzimanje izvoda u elektronskom bankarstvu

Podsjećamo sve klijente da putem elektronskog bankarstva eClick imaju mogućnost pregleda izvoda i istorije transakcija.

Uz to elektronsko bankarstvo nudi:

  • Mogućnost plaćanja uz jednog ili više potpisnika
  • Za korišćenje nije potrebna instalacija aplikacija elektronskog bankarstva.
  • Provizija za platne transakcije niža od provizije na šalteru Banke.

Uslugu možete ugovoriti u svakoj poslovnici banke u roku od nekoliko minuta.


Odgovorno prema prirodi

NLB Banka a. d. Banja Luka posvećena je očuvanju životne sredine. Održivo poslovanje kojem težimo podrazumijeva da radimo etički i sa klijentom u fokusu, a da kroz naše poslovanje smanjimo negativan uticaj na životnu sredinu.

Vodeći se takvim principima, a uzevši u obzir činjenicu da industrija proizvodnje papira i boja za štampanje spada u red najvećih zagađivača životne sredine, kao i da imaju značajan negativan uticaj na prirodne resurse, NLB Banka a. d. Banja Luka je donijela odluku da se pridruži inicijativi za smanjenje upotrebe papira, kako bi što više smanjila vlastiti doprinos takvim negativnim uticajima, a u konačnici ga i u potpunosti uklonila.