Poštovani klijenti,

Zbog dodatnog interesovanja u vezi sa primjenom novog Porodičnog zakona informišemo Vas o sljedećem.

Kao što ste i upoznati putem sredstava javnog informisanja, dana 1. 9. 2023. godine na snagu je stupio novi Porodični zakon Republike Srpske, čijom dosljednom primjenom, banke ne mogu da vrše isplate novčanih sredstava sa računa maloljetnih lica bez rješenja Centra za socijalni rad.

Novim Porodičnim zakonom Republike Srpske, u članu 335, propisano je da imovinom maloljetnog djeteta roditelji mogu raspolagati samo uz prethodnu saglasnost organa starateljstva (Centar za socijalni rad) u formi rješenja donesenog u upravnom postupku. Pod imovinom maloljetnog djeteta spadaju i novčana sredstva koja se nalaze na štednim i tekućim računima koji su otvoreni u bankama u ime i u korist djece. Ovo znači da se sredstvima sa računa koja se vode u ime i u korist maloljetnika može raspolagati, tek kada se pribavi pravosnažna odluka nadležnog Centra za socijalni rad. Takođe, obaveza pribavljanja prethodne saglasnosti Centra za socijalni rad se odnosi i na zahtjeve za raskidom već zaključenih ugovora radi raspolaganja sredstvima.

Izuzetak od prethodno navedenog pravila jesu slučajevi maloljetnika starijih od 15 godina koji samostalno upravljaju i raspolažu sredstvima koja su stekli svojim radom, kao i sredstvima po osnovu isplaćene stipendije, porodične penzije, socijalne pomoći, osiguranja i sl.

U cilju prevazilaženja novonastale situacije NLB Banka a. d. Banja Luka održava kontakt sa nadležnim centrima za socijalni rad kako bi se pronašlo rješenje za uspostavljanjem procedura koje bi ubrzale postupak pribavljanja saglasnosti za raspolaganjem imovinom maloljetnika.

Za sva dodatna pitanja, javite se u Vama najbližu poslovnicu.
Hvala što koristite proizvode i usluge NLB Banke a.d. Banja Luka.

Vaša NLB Banka