NLB Pay i Mastercard

ti vraćaju novac

Obavi najmanje 3 plaćanja Mastercard® karticom NLB Banke a. d. Banja Luka u okviru mobilnog novčanika NLB Pay u minimalnom iznosu od 30 KM i ostvari povrat novca u iznosu od 10 KM.

R

Instalacija aplikacije i digitalizacija kartice su izuzetno jednostavni

R

Plaćaj robu i usluge na POS terminalima kao sa karticom

R

Ostvari povrat novca nakon 3 transakcije i potrošenih 30 KM.

O čemu se radi

U periodu od 1. 11. do 30. 11. 2022. godine obavi najmanje 3 plaćanja NLB Mastercard® karticom u okviru mobilnog novčanika NLB Pay, u minimalnom ukupnom iznosu od 30 KM i ostvari povrat novca u iznosu od 10 KM.

U promociji učestvuju sve digitalizovane Mastercard® kartice, a učesnik koji posjeduje više kartica, može da ostvari benefit na svakoj kartici pojedinačno.

Povrat sredstava na račun biće obavljen do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kome je obavljeno posljednje, odnosno treće mobilno plaćanje kojim se korisnik kvalifikuje za povrat sredstava.

➣ Više informacija o Pravilima učešća u programu Pay&Get mobilna plaćanja

Da li se računaju plaćanja samo sa jedne digitalizovane kartice?

Ako imam dvije ili više digitalizovanih kartica, da li će se računati zbirno plaćanja sa obje?

Računaju se plaćanja obavljena sa jedne Mastercard platne kartice sa jedinstvenim
brojem kartice.

Ukoliko posjedujete više Mastercard platnih kartica digitalizovanih u okviru mobilnih novčanika, plaćanja obavljena sa svake od njih će se zasebno računati.

Takođe, svaka dodatna kartica vezana za jedan račun se smatra posebnom karticom ako ima različit broj kartice.

Kada dobijam povrat novca?

Pet jednostavnih koraka:

Povrat sredstava na račun biće obavljen do 15. dana u mjesecu koji sledi nakon mjeseca u kome je obavljeno posljednje, odnosno treće mobilno plaćanje kojim se korisnik kvalifikuje za povrat sredstava.

Koliko puta dobijam povrat?

U toku trajanja promocije, pravo na povrat možete ostvariti samo jednom, po jednoj
platnoj Mastercard kartici.

Kako da aktiviram NLB Pay?

 

U prodavnici Google Play potražite aplikaciju NLB Pay Banja Luka i preuzmite aplikaciju

• Za registraciju unesite svoj JMB i posljednjih 6 brojeva Vaše platne kartice;

• Provjerite da li je prikazani broj na Vašeg mobilnog telefona tačan;

• Na navedeni broj telefona ćete dobiti SMS sa aktivacionim kodom;

• Unesite aktivacioni kod, koji ste primili u SMS poruci;

• Postavite jedinstvenu četvorocifrenu lozinku za aplikaciju NLB Pay;

Preporuka je da Vaša lozinka ne bude ista kao i PIN za Vašu platnu karticu.

 

➢ Više informacija o NLB Pay možete saznati ovdje.

Važne preporuke

Kada digitalizujete Vašu platnu karticu, ona će u aplikaciji biti automatski izabrana kao primarna kartica kojom ćete digitalno plaćati. U slučaju da imate više digitalizovanih kartica sami birate koja će biti Vaša primarna kartica za plaćanje.

Digitalni novčanik NLB Pay obavezno podesite kao primarni digitalni novčanik jer to olakšava i pojednostavljuje proces plaćanja. Ovo podešavanje digitalnog novčanika možete raditi na dva načina:

1

Aktiviraj NLB Pay aplikaciju i digitalizuj Mastercard karticu

2

Izvrši min. 3 transakcije i potroši ukupno min. 30 KM

3

Ostvaruješ pravo na povrat novca u iznosu od 10 KM

– Digitalni novčanik –