Poslovnice NLB Banke a.d. Banja Luka zbog državnog praznika neće raditi u subotu, 21.11.2020. godine.