Poslovnice NLB Banke a.d. Banja Luka zbog vjerskog praznika neće raditi na dane:

  1. Petak 17.04.2020. godine
  2. Ponedjeljak 20.04.2020. godine

U četvrtak, 16.04.2020. godine Banka će raditi od 7 – 15 časova, a u periodu od 7 -11 dajmo prednost licima iznad 65 godina.