NLB Paket

dobrodošlice

za pravna lica

 

 

R

6 mjeseci bez mjesečne naknade

R

za nove i postojeće klijente Banke

Bez plaćanja mjesečne naknade u trajanju od 6 mjeseci

Odnosi se na sve nove klijente (pravna lica i preduzetnike), koji do 30. 8. 2022. godine ugovore sve usluge iz promotivnog paketa istovremeno. Akcija se odnosi i na postojeće klijente Banke koji ugovore sve preostale usluge iz Paketa dobrodošlice koje do sada nisu koristili.

NLB Paket dobrodošlice za pravna lica podrazumijeva sljedeće usluge bez plaćanja mjesečne naknade u periodu od 6 mjeseci od datuma ugovaranja:

  • Transakcioni račun
  • Biznis debitna kartica
  • Mobilno bankarstvo – NLB mKlikpro
  • Elektronsko bankarstvo – NLB eClick

NLB Transakcioni račun

Transakcioni račun pravnog lica i preduzetnika je račun koji Banka otvara u domaćoj i stranoj valuti

Više informacija

Business kartica

Međunarodna debitna kartica namijenjena pravnim licima, koja se može koristiti kao instrument plaćanja na POS terminalima u zemlji i inostranstvu, kao i za podizanje gotovine na bankomatima.

Više informacija

mKlikpro

Mobilno bankarstvo – NLB mKlikpro je usluga koja omogućava brz pristup, upravljanje računima i plaćanje obaveza putem mobilnog telefona koji ima pristup internetu. Koristeći mobilno bankarstvo iskoristite niže naknade za transakcije nego na šalterima Banke.

Više informacija

eClick

Elektronsko bankarstvo – NLB eClick omogućava pristup i upravljanje računima, kao i plaćanje obaveza putem interneta koristeći web pregledač na uređaju sa internet konekcijom. Koristeći elektronsko bankarstvo iskoristite niže naknade za transakcije nego na šalterima Banke.

Više informacija