NLB Paket

Dobrodošlice

R

Bez mjesečne naknade u trajanju od 6 mjeseci

R

Ponuda važi do 30. 6. 2022.

Vrijeme je za prave prilike!

Bez mjesečne naknade u trajanju od šest mjeseci i bez naknade za obradu zahtjeva:

  Bez naknade za vođenje računa u trajanju od 6 mjeseci od datuma ugovaranja transakcionog računa.

  Bez mjesečnih troškova članarine za debitnu karticu u trajanju od 6 mjeseci od izrade debitne kartice (osnovna, dopunska i set kartica).

  Bez naknade za korišćenje usluge mobilnog bankarstva – NLB mKlik i usluge elektronskog bankarstva – NLB eClick u trajanju od 6 mjeseci od dana ugovaranja usluge

   Bez naknade za obradu zahtjeva za Visa ili Mastercard kreditnu karticu.

   Bez naknade za prvu godinu korišćenja kredita po transakcionom računu.

   Iskoristi 6 mjeseci bez mjesečne naknade na navedene usluge

   Posjeti samo jednom najbližu poslovnicu NLB Banke a. d. Banja Luka i dogovori korištenje bilo koje (ili svih) navedenih usluga bez mjesečne naknade u trajanju od 6 mjeseci.

   Info

   Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.