Dana 26. februara 2020. godine Nova Ljubljanska banka d.d. potpisala je sa Republikom Srbijom ugovor o kupovini akcija („SPA“) za akviziciju 83,23% običnih akcija Komercijalne banke a.d. Beograd („KB“). Zatvaranje transakcije očekuje se u četvrtom kvartalu 2020. godine i podliježe obaveznim regulatornim odobrenjima, između ostalih, Evropske centralne banke, Banke Slovenije i Narodne banke Srbije.

Naknada za 83,23% akcija iznosi 387 miliona eura („otkupna cijena“), i ona će se po završetku transakcije isplatiti u gotovini. U skladu sa propisima o privatizaciji srpske banke, NLB nije u obavezi da pokrene obaveznu tendersku ponudu za manjinske akcije u KB.

Kupovna cijena podrazumijeva procjenu od 465 miliona eura za 100% običnog akcionarskog kapitala KB, što predstavlja 0,77 konsolidovanog akcionarskog kapitala KB po MSFI-a na dan 30.06.2019. godine, i takođe je približno jednaka 6 puta procijenjene dobiti KB za 2019. godinu. Kupovna cijena će biti podložna godišnjoj kamatnoj stopi od 2% u periodu između 1. januara 2020. godine i zatvaranja transakcije, pri čemu će NLB u tom periodu imati pravo dio dobiti KB po mehanizmu “locked-box”. U skladu sa odobrenjem Narodne banke Srbije, iskazane, ali neisplaćene dividende i primanja zaposlenih za prethodne finansijske godine biće isplaćeni prije zatvaranja transakcije. Ove stavke su u potpunosti predviđene u financijskim podacima KB prema MSFI. Postojeći akcionari KB takođe će dobiti dividendu u iznosu od 50% neto prihoda u 2019. godini do najviše 38 miliona eura prije zatvaranja transakcije.

NLB će u svakom trenutku premašiti opšti kapitalni zahtjev (Overall Capital Requirement) i kapitalne zahtjeve prema 2. stubu (Pillar 2 Guidance) od 15,25%. Da bismo postigli ovaj cilj, koristićemo kapitalne instrumente, koji su već emitovani, ali koji još nisu uključeni u kalkulaciju (obveznice drugog reda od 240 miliona – Tier 2) i predviđeno povećanje kapitala koje proizlazi iz zadržane dobiti i/ili uvedenih mjera optimizacije rizične aktive, potencijalnom emisijom hartija od vrijednosti za dodatni kapital prvog reda i uključenjem nekontrolišućeg udjela. NLB želi da zadrži materijalnu isplatu dividendi za 2019. godinu, međutim rokovi će biti usklađeni sa procesom izdavanja dozvola od strane regulatora i uvođem mjera za optimizaciju kapitala. NLB se zalaže za održavanje dividendne politike, koja pod uslovom da su ispunjeni ciljani kapitalni koeficijenti (trenutno 16,25%, očekuje se ispravka zbog 50bps nižeg zahtjeva za P2R), predviđa isplatu dividendi od cca. 70%.

Ova transakcija jača prisustvo NLB-a i usmjerenost na tržišta u jugoistočnoj Evropi, čime se konsoliduje pozicija najveće bankarske grupacija sa sjedištem u regionu. Srbija ovim postaje najveća strana članica NLB Grupe, doprinoseći sa oko 24% povećanju imovine. KB će u postojeće poslovanje NLB-a u Srbiji dodati više od 770.000 aktivnih klijenata fizičkih lica i najveću prodajnu mrežu u zemlji sa 203 poslovne jedinice. Filijale KB u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori takođe će doprinijeti postojećem poslovanju NLB-a na tim tržištima.

Sa zadovoljstvom pozivamo sve zainteresovane aktere da učestvuju u veb prenosu uživo u četvrtak, 27. februara 2020. u 15:00 sati (CET), na kojem će uprava predstaviti transakciju, a zatim i dati odgovore na pitanja.

Blaž Brodnjak, CEO NLB-a, izjavio je: „ Ova transakcija predstavlja još jednu veoma važnu prekretnicu u razvoju NLB grupe nakon uspješnog završetka procesa privatizacije naše banke u 2019. godini. Jačanje prisustva u Srbiji, našem najvećem i veoma atraktivnom inostranom tržištu, predstavlja naš strateški prioritet. Kao rezultat transakcije, tržišno učešće u ukupnoj aktivi NLB-a u Srbiji povećaće se na preko 12%, čime će NLB postati treća najveća bankarska grupa u zemlji i ispuniti strateški cilj da postane jedna od vodećih banaka na svim tržištima na kojima posluje. Obim poslovanja NLB-a u Srbiji biće daleko najveći unutar grupacije izvan granica Slovenije, što će značajno uticati na našu poziciju regionalne, sistemski važne finansijske institucije. Impresionirani smo kvalitetom i potencijalom Komercijalne banke i njenog brenda, a pohvaljujemo i posvećenost Srbije i zahvaljujemo na transparentnom i profesionalnom postupku. NLB će u potpunosti biti posvećena daljem razvoju banke, koristeći iskustvo stečeno dugogodišnjim prisustvom u regionu, pristup fokusiran na potrebe i korisničko iskustvo klijenata i veliki potencijal koji banka ima na tržištu u Srbiji. Iz ovog, ali i mnogih drugih razloga, veliko nam je zadovoljstvo da poželimo svim akcionarima Komercijalne banke, a pogotovo klijentima i zaposlenima, dobrodošlicu u NLB porodicu. “

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije, Siniša Mali, izjavio je: ” Zadovoljni smo ponuđenom cijenom. Ukupne ostvarene prihode po ovoj transakciji država će uložiti na pametan način, i to prije svega u investicioni plan “Srbija 2025”, što će doprinijeti poboljšanju kvaliteta života naših građana i većem privrednom rastu. Komercijalna banka je odlično radila, ali može da radi i mnogo bolje, i vjerujem da će to biti moguće zahvaljujući novom strateškom partneru. Kada je riječ o finansijskim uslugama, gdje imate otvoreno tržište, smatramo da privatnik može da bude mnogo bolji vlasnik od države. NLB je ozbiljna banka koja ima jasnu strategiju i viziju, i koja je u isto vrijeme jedina regionalna finansijska institucija listirana na Londonskoj berzi. Veoma smo zadovoljni procesom koji je bio u potpunosti transparentan i koji je sa velikim uspjehom priveden kraju. Nadamo se da će se transakcija uspješno zatvoriti u narednih nekoliko mjeseci. “