NLB

Preuzmi NLB Vodič za investitore:

„Izgradnja i finansiranje fotonaponskih elektrana u Republici Srpskoj“

NLB Banka a. d. Banja Luka pripremila je detaljan Priručnik za investitore koji se tiče izgradnje i finansiranja fotonaponskih elektrana u Republici Srpskoj.

  • Koje dozvole su vam potrebne?
  • Kako se vrši priključenje na mrežu?
  • Kako se priključuje na distributivnu, a kako na prenosnu mrežu?
  • Šta su koncesije i kome se ustupaju?
  • Koji ugovori se potpisuju?
  • Koju dokumentaciju je potrebno da pribavite?

NLB Priručnik za investitore

Izgradnja i finansiranje fotonaponskih elektrana u Republici Srpskoj

Zeleni krediti NLB Banke

01

Investicije u energetsku efikasnost

 

02

Obnovljivi izvori energije

 

03

Rok otplate do 10 godina.