NLB Banka a. d. Banja Luka omogućila je novu funkcionalnost u sklopu usluge podizanja gotovine na NLB bankomatima.

Od sada možete da prinesite svoju Visa ili Mastercard platnu karticu direktno na polje označeno simbolom za beskontaktni prihvat i kartica će biti uspješno učitana, nakon čega možete da ukucate PIN kod i zatražite isplatu gotovine.

Lokacije bankomata koji podržavaju funkcionalnost beskontaktnog prihvata možete da pogledate na stranici lokacija bankomata.