U cilju unaprjeđenja sigurnosti svojih klijenata, NLB Banka a. d. Banja Luka je izvršila izmjene standardnih dnevnih sigurnosnih limita koji stupaju na snagu od 1. 3. 2024. godine.

Ključne izmjene su sljedeće:

 • Dnevni limit za plaćanja na POS terminalima:
  • kartice fizičkih lica: 3.000,00 KM
  • kartice pravnih lica i preduzetnika 5.000,00 KM.
 • Internet plaćanja:
  • VISA Gold: 3.000,00 KM
  • VISA Prepaid (internet) kartica: 3.000,00 KM.
 • Definisan je i novi mjesečni limit za uplatu gotovine na bankomatima NLB Banke koji podržavaju opciju uplate na transakcioni račun:
  • VISA Business Debit: 5.000,00 KM dnevno, 30.000,00 KM mjesečno;
  • Mastercard Business Debit: 5.000 KM dnevno, 30.000,00 KM mjesečno.

Više detalja o dnevnim limitima možete da pogledate u sljedećem dokumentu.