Prateći epidemiološku situaciju i potrebe svojih komitenata, NLB Banka a.d. Banja Luka je prilagodila radno vrijeme poslovnica.

Od ponedjeljka, 08.06.2020. godine, na snazi je sljedeće radno vrijeme:

NAZIVRADNO VRIJEME poslovnice (ponedjeljak-petak)RADNO VRIJEME sa strankama
(ponedjeljak-petak)
RADNO VRIJEME (subota)
Filijala  Banja Luka 
Banja Luka – Ekspozitura 108:00 do 18:0008:00 do 18:0008:00 do 13:00
Banja Luka – Ekspozitura 208:00 do 16:0008:00 do 16:00ne radi
Ekspozitura Obilićevo08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Šalter Integra09:00 do 17:0009:00 do 16.30ne radi
Ekspozitura Lazarevo08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Šalter Rosulje08:00 do 16:0008:00 do 15:30ne radi
Šalter Lauš08:00 do 16:0008:00 do 15:30ne radi
Ekspozitura Laktaši08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Šalter Mercator Banja Luka09:00 do 17:0009:00 do 16.3009:00 do 13:00
Ekspozitura Trn08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Ekspozitura  Čelinac08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Ekspozitura Kotor Varoš08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Ekspozitura Mrkonjić Grad08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Ekspozitura Šipovo08:00 do 16:0008:00 do 15:30ne radi
Ekspozitura Kneževo08:00 do 16:0008:00 do 15:30ne radi
Ekspozitura Ribnik08:00 do 16:0008:00 do 15:30ne radi
Ekspozitura Prnjavor08:00 do 16:0008:00 do 16:0008:00 do 13:00
Ekspozitura Gradiška08:00 do 16:0008:00 do 16:0008:00 do 13:00
Ekspozitura Srbac08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Filijala i ekspozitura Bijeljina08:00 do 16:0008:00 do 16:0008:00 do 13:00
Ekspozitura Bijeljina II09:00 do 17:0009:00 do 17:00ne radi
Šalter Ugljevik08:00 do 16:0008:00 do 15:30ne radi
Ekspozitura Zvornik08:00 do 16:0008:00 do 16:0008:00 do 13:00
Ekspozitura Bratunac08:00 do 16:0008:00 do 15:30ne radi
Ekspozitura Vlasenica08:00 do 16:0008:00 do 15:30ne radi
Filijala i ekspozitura Brčko08:00 do 16:0008:00 do 16:0008:00 do 13:00
Filijala i ekspozitura Doboj08:00 do 16:0008:00 do 16:0008:00 do 13:00
Ekspozitura Brod08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Ekspozitura Derventa08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Šalter Petrovo08:00 do 16:0008:00 do 15:30ne radi
Ekspozitura Modriča08:00 do 16:0008:00 do 16:0008:00 do 13:00
Ekspozitura Šamac08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Ekspozitura Teslić08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Filijala i ekspozitura Foča08:00 do 16:0008:00 do 16:0008:00 do 13:00
Ekspozitura Višegrad08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Šalter Rudo08:00 do 16:0008:00 do 15:30ne radi
Šalter Čajniče08:00 do 16:0008:00 do 15:30ne radi
Šalter Kalinovik08:00 do 12:0008:00 do 12:00ne radi
Filijala i ekspozitura I.Sarajevo08:00 do 16:0008:00 do 16:0008:00 do 13:00
Ekspozitura Pale08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Ekspozitura Sokolac08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Ekspozitura Rogatica08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Šalter Han Pijesak08:00 do 16:0008:00 do 15:30ne radi
Filijala i ekspozitura Prijedor08:00 do 16:0008:00 do 16:0008:00 do 13:00
Ekspozitura Novi Grad08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Ekspozitura Kozarska Dubica08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Ekspozitura Kostajnica08:00 do 16:0008:00 do 15:30ne radi
Filijala i ekspozitura Trebinje08:00 do 16:0008:00 do 16:0008:00 do 13:00
Ekspozitura Bileća08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Ekspozitura Gacko08:00 do 16:0008:00 do 15:30ne radi
Ekspozitura Nevesinje08:00 do 16:0008:00 do 15:3008:00 do 12:00
Ekspozitura Ljubinje08:00 do 16:0008:00 do 15:30ne radi