Društvena odgovornost

NLB Banka a.d. Banja Luka, kao članica NLB Grupe, ima važnu društveno odgovornu misiju da uz dobre rezultate Banke doprinese boljem kvalitetu života šire društvene zajednice u kojoj posluje. Politika korporativne društvene odgovornosti NLB Banke definiše osnovna područja održivog poslovanja NLB Banke a.d. Banja Luka.

NLB Grupa je odgovorna prema svojim klijentima, zaposlenima i društvenom okruženju, te želi postati njihov odgovoran i marljiv mentor. NLB Banka posvećuje posebnu pažnju znanju i cjeloživotnom učenju. Ključni stubovi društveno odgovornog poslovanja NLB Banke su briga za svoje zaposlene i zaštita zakonitosti i integriteta, kao i promovisanje poduzetništva, povećavanje finansijske pismenosti i mentorstva, podrška profesionalnim i omladinskim sportovima, humanitarnim aktivnostima i zaštiti kulturne baštine.

Sponzorstvima i donacijama u NLB Banci podržavamo održive projekte šireg društva u okvirima koje propisuje Politika korporativne društvene odgovornosti NLB Grupe.

 Sponzorstva i donacije sastavni su dio implementacije Politike korporativne društvene odgovornosti NLB Banke kojom NLB Banka u široj društvenoj zajednici predstavlja imidž Banke koja je usko povezana sa ciljanom javnošću. NLB Banka ne odobrava sponzorstva i donacije za podršku političkim strankama, vjerskim zajednicama i organizacijama. NLB Banka podržava samo projekte koji su kompatibilni sa vrijednostima Banke i kroz koje Banka može izraziti svoj identitet.

U skladu sa poslovnim ciljevima Banke, definisani su sljedeći ključni stubovi Politike korporativne društvene odgovornosti, te sadržaji u okvirima kojih se potpisuju ugovori o sponzorstvu i donaciji:

  – briga o zaposlenima NLB Banke,
  – povećanje finansijske pismenosti i mentorstva među mladima,
  – humanitarne aktivnosti,
  – podrška sportskim klubovima i sportskim aktivnostima,
  – promocija zdravog društva i sredine,
  – podrška aktivnostima koje promovišu umjetnost, kulturu i nauku,
  – održavanje zakonitosti i integriteta poslovanja NLB Banke.

            

           Ključni stubovi funkcionisanja Politike korporativne društvene odgovornosti

           Sponzorstva i donacije jedna su od komponenti Politike korporativne društvene odgovornosti. Ključni stubovi implementacije Politike korporativne društvene odgovornosti definisani od strane NLB Banke na osnovu odobravanja sponzorstava i donacija su: briga o svojim zaposlenima, povećanje finansijske pismenosti i mentorstva među mladima, podrška profesionalnim i omladinskim sportovima, humanitarnim aktivnostima, aktivnostima koje promovišu umjetnost, kulturu i nauku, promociju zdravog društva i životne sredine, te zaštita zakonitosti i integriteta.

           Briga o zaposlenima

           U smislu brige o svojim zaposlenima, NLB Banka nastoji osigurati visok kvalitet u području upravljanja ljudskim resursima i usklađenosti sa standardima organizacije koja se razvija kroz sticanje novih znanja. U okviru brige o zaposlenima, NLB Banka posvećuje veliku pažnju i osiguranju pozitivne klime među zaposlenima, etičnom poslovanju, jednakosti zaposlenih, sprečavanju bilo kakvih neprijateljstava i nasilja nad zaposlenima, te promovisanju slobode govora. Osiguravanjem zadovoljstva zaposlenih poslom, garantujemo njihovo lično zadovoljstvo i time bolju efikasnost.

            Zaštita zakonitosti i integriteta

           Zaštita zakonitosti, usklađenosti poslovanja i integriteta ključna je za poslovanje NLB Banke. Svaki zaposleni NLB Banke odgovoran je za postupanje u skladu s Kodeksom ponašanja NLB Grupe. NLB Banka Banja Luka usvojila je Politiku o upravljanju sukobom interesa i sprečavanju korupcije u NLB Banci a.d. Banja Luka koja definiše pojmove korupcije, koruptivnih radnji i sukoba interesa, te propisuje pravila za zaposlene i potrebno ponašanje zaposlenih kada naiđu na korupciju ili sukob interesa.

           Povećanje finansijske pismenosti i mentorstva među mladima

           Promovišući finansijsku pismenost i mentorstvo, NLB Banka saopštava svojim klijentima važnost onih koji stoje uz nas u dobru i u zlu – u svemu što dolazi. Posvećeni mentori će nam pomoći u savladavanju izazova, razvijanju naših potencijala i postizanju odličnih rezultata. Cilj je pružiti savjetovanje klijentima na način koji je njima razumljiv i saopštavati im to na transparentan način.

           Humanitarne aktivnosti

           Na području humanitarne aktivnosti, NLB Banka podržava sljedeća područja:

           – zdravstvene ustanove,

           – socijalne ustanove,

           – obrazovanje djece i mladih,

           – zaštitu kulturnog nasljeđa i promociju kulturnih događaja:

           – izložbe,

           – priredbe,

           – festivali.

           Podrška vrhunskim sportovima i sportovima za mlade

           Sportovi koje podržava NLB Banka u okviru podrške vrhunskim sportovima i sportovima za mlade:

           – košarka,

           – fudbal,

           – rukomet,

           – odbojka,

           – atletika,

           – tenis,

           – borilački sportovi.

           Svijest o zaštiti životne sredine

           NLB Banka nastoji smanjiti korištenje prirodnih resursa i kroz restrukturiranje, racionalizaciju poslovnih i prirodnih resursa, te mjere smanjenja troškova. Sponzorstva i donacije jedna su od komponenti Politike korporativne društvene odgovornosti. Ključni stubovi implementacije Politike korporativne društvene odgovornosti definisani od strane NLB Banke na osnovu odobravanja sponzorstava i donacija su: briga o svojim zaposlenima, povećanje finansijske pismenosti i mentorstva među mladima, podrška profesionalnim i omladinskim sportovima, humanitarnim aktivnostima, aktivnostima koje promovišu umjetnost, kulturu i nauku, promociju zdravog društva i životne sredine, te zaštita zakonitosti i integriteta.

           Sponzorstva u NLB Banci posmatraju se kao partnerstva koja su korisna za sponzorisanu osobu/ organizaciju, sponzora i društvo u cjelini. U sponzorstvima i donacijama se fokusiramo na ključne ciljne stubove definisane kao ciljna područja na kojima Banka želi sprovesti svoju misiju na području društvene odgovornosti:

           – pomoć i podrška sportskim udruženjima, vrhunskim sportistima i mladima u sportskim disciplinama, koji postižu vrhunske rezultate i gdje konkurentske banke nisu uključene kao sponzori. U vrijeme potpisivanja ove Politike, NLB Banka je podržavala sljedeća sportska udruženja: fudbalske klubove, košarkaške klubove, teniske klubove i turnire, odbojku i rukomet, atletiku, te borilačke sportove. U cilju optimizacije integriteta brenda u vezi sa sportskim sponzorstvima, podrška se osigurava vrhunskim i mladim sportistima prvenstveno iz istih sportskih udruženja koja su dobila podršku kao udruženja.

           – zaštita kulturnog nasljeđa i podrška kulturnom razvoju sa visokim medijskim potencijalom i vidljivošću,

           – mentorstvo i prenos znanja.

           Donacija je doprinos koji darujemo primaocima u gotovini ili u naturi (u obliku proizvoda, roba ili usluga) u humanitarne, socijalne, dobrotvorne, naučne, obrazovne, zdravstvene, sportske, kulturne i ekološke svrhe. Donacije su sredstva koja se daruju bez očekivanja bilo kakvih usluga zauzvrat. Donacije su prvenstveno namijenjene humanitarnim organizacijama sa naglaskom na projekte usmjerene na poboljšanje životnih uslova i spašavanje života, dobrotvorne organizacije koje pomažu ugroženim i zapostavljenim društvenim grupama, organizacijama koje promovišu i brinu o boljoj zdravstvenoj zaštiti i projektima očuvanja prirode.

           Sa svojim donacijama NLB Banka želi pružiti pomoć najranjivijim grupama u okviru svojih mogućnosti i u skladu sa društveno odgovornim ponašanjem NLB Banke na sljedećim područjima:

           – mentorstvo i prenos znanja,

           – projekti poboljšanja životnih uslova i zdravstvene zaštite,

           – zaštita socijalno ugroženih grupa,

           – zaštita kulturnog nasljeđa.

           Kontakti za prijavu sumnje na nepravilnosti su:

           • Putem elektronske pošte na adresu: stetne.radnje@nlb-rs.ba

           • Telefonom: +387 (51) 24 55 56

           • Poštom na adresu:

           NLB Banka Banja Luka, Služba za usklađenost poslovanja

           Milana Tepića 4, 78 000 Banja Luka