Održivost

 

NLB d.d. je potpisala Principe odgovornog bankarstva Ujedinjenih nacija, čime su se sve članice NLB Grupe pridružile ranijoj listi od 180 potpisnica 

Ovo je jedinstveni okvir za održivo poslovanje bankarskog sektora, razvijen kroz inovativno partnerstvo između banaka širom svijeta i Organizacije Ujedinjenih nacija. Pored NLB, potpisnice su mnoge ugledne finansijske institucije iz više od 50 zemalja sa svih šest kontinenata. Prve banke su Principe potpisale prije tačno godinu dana, a od tada se broj potpisnika kontinuirano povećava i širi na nova područja u kojima se sve više govori o održivosti.

Važan dio misije NLB Grupe je da, pored visokog nivoa brige o klijentima, svojom posvećenošću, znanjem i inovativnim rješenjima doprinese boljem životu, boljoj budućnosti za cijeli region u kome posluje. NLB Grupa čvrsto vjeruje da može da obezbijedi dodatnu vrijednost klijentima, zaposlenima i istovremeno čitavom društvu, zbog čega smo i krenuli putem intenziviranja implementacije održivosti u bankarsko poslovanje.

Izuzetno smo ponosni što smo dio grupacije koja se posvetila ostvarenju Principa odgovornog bankarstva UNEP FI (Program za finansijsku inicijativu u oblasti životne sredine Ujedinjenih nacija).

Principi za odgovorno bankarstvo utvrđuju ulogu i odgovornost bankarske industrije u oblikovanju održive budućnosti i usklađivanju bankarskog sektora sa planiranim dostignućima Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija i Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama iz 2015. godine. Oni  takođe, što je izuzetno važno, podstiču banke da ugrade održivost u sve segmente svog poslovanja i da identifikuju oblasti gdje imaju najveći potencijal da ostvare uticaj na održivost u svijetu, dok se istovremeno otvaraju nove poslovne mogućnosti za čitavu NLB Grupu.

Tri ključna koraka na koje obavezuju Principi sa ciljem kontinuiranog unapređenja uticaja na životnu sredinu i doprinosa boljem društvu su:

  1.  analiza trenutnog uticaja na stanovništvo i planetu,
  2.  postavljanje ciljeva u oblastima gdje banka može ostvariti najznačajniji uticaj, i
  3.  njihovo ostvarenje i javno izvještavanje o napretku.

Prilikom potpisivanja, Blaž Brodnjak, predsjednik Uprave NLB Grupe, istakao je:

„Ovo je važan korak koji pokazuje da nam je zaista stalo do regiona u kome poslujemo i u kome živimo, koji nas obavezuje da radimo na održivosti na sistematičan i angažovan način i u kontinuitetu. NLB Grupa nije samo finansijska grupacija. Mi smo ljudi koji poznaju i razumiju industriju u kojoj radimo, koji razvijamo inovativne proizvode i usluge orjentisane na klijente, osjećamo i razumijemo okruženje, društvo i region u kome živimo i želimo da doprinesemo boljim uslovima za poslovanje, ali i kvalitetu života građana. Jer za nas Jugoistočna Evropa nije samo mjesto na mapi, mi je nazivamo i tretiramo kao svoj dom. Ovdje su srce i glava NLB Grupe, zato želimo, i imamo ambiciju, da vidimo ovaj region kako napreduje. Želimo da podržimo taj cilj odgovornim i održivim pristupom svom poslovanju i ulogom koju imamo u društvu. Čvrsto vjerujemo da održivost nije samo slovo na papiru, već stvarni niz odluka i aktivnosti kojima težimo da postanemo kompanija sa važnim pozitivnim uticajem na društvo i životnu sredinu u našem matičnom regionu, kao i jedan od najpoželjnijih poslodavaca. Radićemo na ulozi u domenu održivosti na svim tržištima na kojima poslujemo, sa ciljem uspostavljanja regionalne održive platforme. Želimo da podržimo kompanije koje posluju lokalno ili regionalno, koje ovdje stvaraju i razumiju svoju ulogu u društvu na način kako je i mi razumijemo i ispunjavamo. “