Izvještaji o poslovanju

KALENDAR OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Vrsta objave Datum objave
Godišnji izvještaj (revidirani) Do 6 mjeseci nakon isteka poslovne godine
Polugodišnji izveštaj H1 (nerevidirani) Do 30 dana nakon isteka prvog polugodišta