Sjedište banke

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000, Banja Luka