Uprava i Nadzorni odbor

 Radovan Bajić | Predsjednik Uprave

Marjana Usenik | Član Uprave

Dragan Injac | Član Uprave

Nadzorni odbor
Blaž Brodnjak Predsjednik
Boštjan Kovač zamjenik Predsjednika
Ayda Šebić član
Dragan Kovačević član
Igor Zalar član
Odbor za reviziju
Tatjana Jamnik Skubic Predsjednica
Polona Kurtevski član
Barbara Deželak član
Zoran Blagojević član
Nikolina Lilek član