Uvodna riječ Uprave

NLB Banka a.d. Banja Luka je članica NLB Grupe, najveće Slovenačke bankarske i finansijske grupe, koju uz NLB d.d. Ljubljana čine još 6 banaka i nekoliko drugih privrednih društava. Osnovna aktivnost NLB Grupe je bankarsko poslovanje, uz dodatne finansijske aktivnosti, kao što je osiguranje i upravljanje aktivom.

Osnovna aktivnost Banke je pružanje svih vrsta bankarskog poslovanja.

   

  Vizija Banke:

  • Unapređenje proizvoda Banke kroz kvalitetne, jednostavne i ekonomične usluge
  • Inovacije proizvoda i usluga za brži i lakši pristup mlađim i digitalno orijentisanim klijentima
  • Biti specijalista u pružanju klijentima prilagođenih i lako razumljivih usluga
  • Biti lider u bankarskom sektoru u segmentima MICRO i SME
  • Imati izraženu svijest o rizicima i efikasan kreditni proces
  • Biti moderna i digitalna Banka
  • Biti poželjan poslodavac sa visoko motivisanim, angažovanim i lojalnim zaposlenima

   

  Vrijednosti Banke:

  • Posvećenost klijentima
  • Izvrsnost – jasni i visoki ciljevi i standardi kvaliteta i performansi
  • Posvećenost razvoju kulture fokusirane na transparentnosti, povjerenju, odgovornosti i saradnji(sinergija)
  • Profesionalno ponašanje uz uzajamno uvažavanje u radu
  • Spremnost i težnja promjenama
  • Ispunjavanje očekivanja akcionara

   

  Misija Banke:

  • Izgradnja održivog rasta poslovanja, sa jasnim fokusom na profitabilnost
  • Biti preferirani pružatelj finansijskih usluga, izgrađujući jake odnose s klijentima pristupačnošću,nuđenjem rješenja i izgradnjom odnosa visokog integriteta i društvene odgovornosti
  • Unapređenje korporativne kulture, poslovnih procesa i efikasnosti
  • Postizanje sinergija kroz razmjenu znanja i optimizaciju troškova na nivou Banke i NLB Grupe
  • Stvaranje privlačnog i izazovnog radnog okruženja koje omogućava zaposlenima da ostvare svoje lične ambicije i ciljeve.

   

  Pročitajte cijeli dokument Politika korporativnog upravljanja