Uvodna riječ Uprave

NLB Banka a.d. Banja Luka je članica NLB Grupe, najveće Slovenačke bankarske i finansijske grupe, koju uz NLB d.d. Ljubljana čine još 6 banaka i nekoliko drugih privrednih društava. Osnovna aktivnost NLB Grupe je bankarsko poslovanje, uz dodatne finansijske aktivnosti, kao što je osiguranje i upravljanje aktivom.

Osnovna aktivnost Banke je pružanje svih vrsta bankarskog poslovanja.

Vizija Banke:

 • Biti digitalno pametna i tehnološki napredna banka
 • Inovacije proizvoda i usluga za brži i lakši pristup mlađim i digitalno orijentisanim klijentima
 • Imati izraženu svijest o rizicima i efikasan kreditni proces
 • Biti poželjan poslodavac sa visoko motivisanim, angažovanim i lojalnim zaposlenima
 • Biti u potpunosti usklađen sa ESG standardima
 • Promovisati poštenu, etičnu i odgovornu poslovnu praksu.

Vrijednosti Banke:

   • Posvećenost klijentima
   • Izvrsnost – jasni i visoki ciljevi i standardi kvaliteta i performansi. Potičemo sebe i druge na kontinuirano obrazovanje i razvoj, kao i na preuzimanje odgovornosti i inicijativa za postizanje dodatne vrijednosti
    za sebe i svoje klijente.
   • Posvećenost razvoju kulture fokusirane na transparentnosti, povjerenju, odgovornosti i saradnji (sinergija)
   • Obaveza profesionalnog ponašanja uz uzajamno uvažavanje u radu
   • Spremnost i težnja promjenama

Misija Banke:

 • Biti banka koja primjenjuje visoke standarde u pogledu uticaja svog poslovanja na okolinu
 • Izgradnja održivog rasta poslovanja, sa jasnim fokusom na profitabilnost
 • Pružiti najveću vrijednost digitalno orjentisanim klijentima
 • Integrisati digitalnu kulturu i način razmišljanja
 • Nadahnuti inovativne stavove i ponašanja
 • Unapređenje korporativne kulture, poslovnih procesa i efikasnosti
 • Poboljšati svijest o brendu kroz povećano povjerenje i prisustvo na tržištu
 • Stvaranje privlačnog i izazovnog radnog okruženja koje omogućava zaposlenima da ostvare svoje lične ambicije i ciljeve.
i

Politika korporativnog upravljanja