Uvodna riječ Uprave

NLB Banka a.d. Banja Luka je članica NLB Grupe, najveće Slovenačke bankarske i finansijske grupe, koju uz NLB d.d. Ljubljana čine još 6 banaka i nekoliko drugih privrednih društava. Osnovna aktivnost NLB Grupe je bankarsko poslovanje, uz dodatne finansijske aktivnosti, kao što je osiguranje i upravljanje aktivom.

Osnovna aktivnost Banke je pružanje svih vrsta bankarskog poslovanja.

Vizija Banke:

   • Unapređenje proizvoda Banke kroz kvalitetne, jednostavne i ekonomične usluge
   • Inovacije proizvoda i usluga za brži i lakši pristup mlađim i digitalno orijentisanim klijentima
   • Biti specijalista u pružanju klijentima prilagođenih i lako razumljivih usluga
   • Biti lider u bankarskom sektoru u segmentima MICRO i SME
   • Imati izraženu svijest o rizicima i efikasan kreditni proces
   • Biti moderna i digitalna Banka
   • Biti poželjan poslodavac sa visoko motivisanim, angažovanim i lojalnim zaposlenima

Vrijednosti Banke:

   • Posvećenost klijentima
   • Izvrsnost – jasni i visoki ciljevi i standardi kvaliteta i performansi
   • Posvećenost razvoju kulture fokusirane na transparentnosti, povjerenju, odgovornosti i saradnji(sinergija)
   • Profesionalno ponašanje uz uzajamno uvažavanje u radu
   • Spremnost i težnja promjenama
   • Ispunjavanje očekivanja akcionara

Misija Banke:

 • Izgradnja održivog rasta poslovanja, sa jasnim fokusom na profitabilnost
 • Biti preferirani pružatelj finansijskih usluga, izgrađujući jake odnose s klijentima pristupačnošću,nuđenjem rješenja i izgradnjom odnosa visokog integriteta i društvene odgovornosti
 • Unapređenje korporativne kulture, poslovnih procesa i efikasnosti
 • Postizanje sinergija kroz razmjenu znanja i optimizaciju troškova na nivou Banke i NLB Grupe
 • Stvaranje privlačnog i izazovnog radnog okruženja koje omogućava zaposlenima da ostvare svoje lične ambicije i ciljeve.
i

Politika korporativnog upravljanja