Poštovani klijenti,

Kontinuirano radimo na održavanju najviših sigurnosnih standarda naših digitalnih kanala i povećanju zadovoljstva korisnika. Ovim putem želimo Vas obavijestiti o povećanju dnevnog limita u mobilnom bankarstvu mKlik i mKlikpro za obavljanje elektronskih platnih naloga prema trećim licima.

Novi limiti za izvršenje platnih transakcija putem mobilnog bankarstva stupaju na snagu od 1. 6. 2022. godine:

  • Dnevni limiti mobilnog bankarstva za fizička lica (aplikacija “mKlik”) za obavljanje elektronskih platnih naloga prema trećim licima, po transakciji ili zbiru iznosa transakcija, povećani su sa 2.000 KM na iznos od 5.000 KM.
  • Dnevni limiti mobilnog bankarstva za pravna lica (aplikacija “mKlikpro”) za obavljanje elektronskih platnih naloga prema trećim licima, po zbiru transakcija povećan je sa 5.000,00 KM na 10.000,00 KM, dok je limit po transakciji povećan sa 2.000 KM na iznos od 10.000 KM.
Vrsta naloga mKlik (fizička lica) mKlikpro (pravna lica)
Dnevni limiti za obavljanje elektronskih platnih naloga 5.000 KM 10.000 KM
Interni prenosi između računa Komitenta u istoj valuti Bez dnevnog limita Bez dnevnog limita
Kupoprodaja EUR-BAM i obrnuto Bez dnevnog limita Bez dnevnog limita
Kupoprodaja ostalih valuta 2.000 KM 2.000 KM
Nalozi na račune u Banci i eksterni nalozi 5.000 KM 10.000 KM
Nalozi na račune Banke 30.000 KM 30.000KM