Poštovani komitenti,

Obavještavamo Vas da će NLB Banka a.d. Banja Luka od 01.01.2022. godine primjenjivati nove naknade i provizije za vođenje računa i gotovinske/bezgotovinske naloge u unutrašnjem platnom prometu.

Pregled tarifa i naknada koje će se primjenjivati u narednoj godini dostupan je na LINK tarife i naknade 2022

Pregled troškova vođenja transakcionog računa u domaćoj i stranoj valuti dostupan je na linku NLB Transakcioni račun

Vaša NLB Banka a.d. Banja Luka