Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da će NLB Banka a.d. Banja Luka u narednim danima raditi po sljedećem rasporedu:

  • Petak, 30.12.2022. godine, redovno radno vrijeme
  • Subota, 31.12.2022. godine, redovno radno vrijeme
  • Ponedjeljak, 02.01.2023. godine, neradni dan
  • Petak, 06.01.2023. godine, neradni dan
  • Subota, 07.01.2023. godine, neradni dan
  • Ponedjeljak, 09.01.2023. godine, neradni dani

Svi ino nalozi primljeni 30.12.2022 do 12 časova izvršiće se sa valutom plaćanja T+0 , dok će ino nalozi zaprimljeni nakon 12 časova biti valutirani na prvi radni dan, odnosno 03.01.2023. godine.

Realizacija platnih transakcija tokom neradnih dana će teći u skladu sa sljedećim redoslijedom:

– Nalozi prema drugim bankama u zemlji, zaprimljeni na neradni dan Banke, 02.01.2023. godine, biće obrađeni prvi radni dan, 03.01.2023. godine.

– Nalozi prema drugim bankama u zemlji, zaprimljeni u neradne dane Banke, 06.01, 07.01, i 09.01.2023. godine, biće obrađeni prvi radni dan, 10.01.2023. godine.

Zbog redovnog godišnjeg održavanja elektronskih servisa Banke, isti neće biti dostupni od 31.12.2022. godine od 00:00 časova, do 01.01.2023. godine do 20:00 časova.

Srećne praznike želi vam NLB Banka a.d. Banja Luka