NLB Banka a.d. Banja Luka obavještava svoje komitente o zatvaranju neaktivnih transakcionih računa fizičkih lica u domaćoj valuti koji su bili neaktivni u periodu dužem od godinu dana, kao i transakcionih računa fizičkih lica u stranoj valuti i depozitnih računa fizičkih lica u domaćoj i stranoj valuti koji su bili neaktivni u periodu dužem od tri godine, u skladu sa Zakonom o bankama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 4/17), Zakona o unutrašnjem platnom prometu („Službeni glasnik RS“ 52/12, 92/12, 58/19 i 38/22) i Uputstvom o otvaranju i zatvaranju računa kod ovlašćenih organizacija („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 71/12).

Sve informacije o neaktivnim računima možete dobiti u organizacionoj jedinici Banke u kojoj je račun otvoren i vođen.

 

NLB Banka a.d. Banja Luka