NLB Banka a.d. Banja Luka obavještava svoje komitente (pravna lica i samostalne preduzetnike) o zatvaranju transakcionih računa u stranoj valuti, koji su na dan 05.04.2023. godine bili neaktivni u periodu dužem od jedne godine, a u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu (Službeni glasnik RS 52/12, 92/12, 58/19 i 38/22) i Uputstvom o otvaranju i zatvaranju računa kod ovlašćenih organizacija (Službeni glasnik RS 71/2012).

NLB Banka a.d. Banja Luka