NLB Banka a.d. Banja Luka obavještava svoje komitente (pravna lica i samostalne preduzetnike) o namjeri zatvaranja transakcionih računa, koji su na dan 31.08.2023. godine bili neaktivni u periodu dužem od jedne godine, a u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br 52/12, 92/12, 58/19 i 38/22) i Uputstvom o otvaranju i zatvaranju računa kod ovlašćenih organizacija („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 71/2012).

Sve informacije o neaktivnim računima komitenti mogu saznati u organizacionim jedinicama Banke, u kojima su računi otvoreni i vođeni. Pozivamo klijente da se obrate u Banku najkasnije do 27.09.2023. godine, do kada mogu tražiti isključenje neaktivnih računa iz procesa gašenja ukoliko očekuju aktivnost istih u narednom periodu i uz dostavljanje ažurne dokumentacije.

 

NLB Banka a.d. Banja Luka