Poštovani klijenti,

Ukoliko ste primili poruku putem SMS, elektronske pošte, ili Viber aplikacije sa informacijom je vaš nalog elektronskog servisa zaključan, te se od vas traži da ga otključate ili potvrdite putem određenog linka, obavještavamo Vas da se radi o LAŽNOJ poruci.

Poruku je potrebno obrisati, i ne otvarati link! Riječ je o phishing napadu koji predstavlja pokušaj dolaska u posjed povjerljivih podataka od korisnika, a sa ciljem njihove zloupotrebe.

NLB Banka a.d. Banja Luka od vas nikada neće tražiti lične podatke putem email, SMS, Facebook stranice, ili Viber aplikacije. Sve informacije koje budemo sa Vama komunicirali preko ovih kanala će biti informativnog karaktera.

Vaša NLB Banka a.d. Banja Luka