Prijavni obrazac za OkvirPomoći2021

Molimo vas da popunite obrazac i podijelite sa nama vašu priču.
U razmatranje ćemo uzeti samo one prijave koje su pristigle putem ovog obrasca.

Podijelite sa nama izazove sa kojima ste se suočavali u poslovanju tokom protekle godine, kako ste odgovorili na izazove uzrokovane pandemijom, i na koji način je vaša poslovna priča povezana sa lokalnim okruženjem.

Samo one prijave koje su u skladu sa Pravilima biće uključene u selekciju.