1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » OGLAS – Blagajnik
OGLAS – Blagajnik

Mjesto rada

Filijala Doboj, ekspozitura Teslić

Broj izvršilaca

1 izvršilac

Sektor

Opis radnog mjesta
 • Ostvaruje kontakte sa klijentima, pruža informacije o proizvodima i uslugama Banke;
 • Isplaćuje i prima gotovinu i izvršava druge transakcije (transfer sredstava) po nalogu klijenta;
 • Obavlja mjenjačke poslove; vrši prijem naloga za plaćanje; obavlja poslove vezane za isplate inostranih i domaćih penzija; prima i isplaćuje ino čekove i šalje čekove na inkaso; obračunava i naplaćuje tarife;
 •  Obavlja suštinsku i formalnu kontrolu dokumentacije za platni promet u zemlji;
 • Obavlja transakcije platnog prometa i evidentira sva izvršena plaćanja;
 • Daje informacije klijentima vezane za bankarske kartice;
 • Vrši prijem zahtjeva za odobrenje kartice;
 • Prosljeđuje dokumentaciju i obavještava klijenta o ishodu rješenja zahtjeva;
 • Rješava reklamacije;
 • Vodi odgovarajuće evidencije, stara se o čuvanju podataka i dokumenata organizacionog dijela, odlaže blagajničku dokumentaciju.

Pozicija je otvorena za rad na određeno vrijeme do 6 mjeseci, sa mogućnošću produženja ugovora.

Potrebne kvalifikacije
 • SSS – Ekonomska škola/Gimnazija.

 Potrebno radno iskustvo:

 • 1 godina. U obzir dolaze i kandidati bez radnog iskustva.
Dodatne vještine
 • Poznavanje rada na računaru (Word i Excel) i engleskog jezika. Ljubaznost, komunikativnost, timski rad, analitičnost, pouzdanost, odgovornost.

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 12.6.2024. godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

 

Prijavu možete poslati na Email:
karijera@nlb-rs.ba