1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » OGLAS – Saradnik za prinudnu naplatu
OGLAS – Saradnik za prinudnu naplatu

Mjesto rada

Centrala Banke, Banja Luka

Broj izvršilaca

1 izvršilac

Sektor

Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju
Opis radnog mjesta

Glavna područja rada: 

 • Prati i primjenjuje zakonsku regulativu vezano za platni promet i račune poslovnih subjekata;
 • Izvršava poslove prinudne naplate po nalozima nadležnih institucija i ostalih povjerilaca pravnih lica;
 • Izrađuje dopise i izvještaje prema eksternim institucijama i internim korisnicima;
 • Prati blokade i rješava reklamacije na nivou Banke;
 • Radi na poslovima administracije računa poslovnih subjekata.
 • Radi na poslovima obračuna zatezne kamate, praćenju stanja i ažuriranju naplate;
 • Pravi izvješaje internog i eksternog karaktera iz djelokruga rada.
 • Odgovara za primjenu zakonske regulative vezano za platni promet i administraciju računa
 • Učestvuje u definisanju prijedloga za unapređenje procesa, implementacije standarda i regulative u domenu platnog prometa;
Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

 • VSS/VŠS – Ekonomski fakultet/Pravni fakultet/ Viša škola ekonomskog ili pravnog smjera

Potrebno radno iskustvo:

 • Minimum 1 godina na poslovima u oblasti bankarstva ili drugoj finansijskoj organizaciji, na istim ili sličnim poslovima ili iskustvo u pravnim poslovima
Dodatne vještine

Posebni uslovi:

 • Izražena analitičnost i orijentisanost na detalje;
 • Poznavanje rada na računaru (office paketa-word, prednost napredni nivo poznavanja Excel-a);
 • Sistematičnost, pouzdanost, tačnost, spremnost za timski rad;
 • Prednost imaju kandidati koji poznaju poslove i dokumentaciju u procesu platnog prometa i prinudne naplate;
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika.
Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se do popunjavanja radnog mjesta. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijavu možete poslati na Email:
karijera@nlb-rs.ba