1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » OGLAS – Savjetnik za korporativne klijente
OGLAS – Savjetnik za korporativne klijente

Mjesto rada

Istočno Sarajevo

Broj izvršilaca

1 izvršilac

Sektor

Sektor za poslovanje sa korporativnim klijentima
Opis radnog mjesta
 • Direktno kontaktira sa postojećim i novim klijentima sa ciljem ostvarivanja planiranog nivoa kreditnih i ostalih plasmana;
 • Podrška i praćenje klijenata u domenu nekreditnih poslova;
 • Priprema i unos komentara za klijente koji su na listama za analizu ( WL, ICL,Dospjele obaveze, EWS);
 • Priprema i praćenje realizacije akcionih planova;
 • Kontinuirano prati poslovanje klijenta; vrši monitoring realizacije plasiranih sredstava i prati urednost klijenta u izmirenju obaveza;
 • Praćenje kvaliteta portfolia kroz definisane instrumente praćenja;
 • Odgovara za praćenje i blagovremeno preduzimanje mjera u cilju naplate dospjelih potraživanja od klijenata o kojima se stara.

Pozicija je otvorena za mogućnost rada na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

 

Potrebne kvalifikacije
 • VSS – Ekonomski fakultet

Potrebno radno iskustvo:

 • 1 godina radnog iskustva.
Dodatne vještine
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Komunkativnost, odgovornost i pouzdanost;
 • Poznavanje tehnika kreditne analize;
 • Znanje engleskog jezika.

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 29. 5. 2024. godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja

Prijavu možete poslati na Email:
karijera@nlb-rs.ba