1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Oglas za posao – Revizor – Specijalista
Oglas za posao – Revizor – Specijalista

Mjesto rada

Centrala Banke, Banja Luka

Broj izvršilaca

1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci

Sektor

Služba za internu reviziju
Opis radnog mjesta
 • Prati i primjenjuje zakonske propise iz djelokruga rada Službe;
 • Nezavisno ocjenjuje adekvatnosti funkcije upravljanja rizicima i funkcije praćenja usklađenosti poslovanja, radi identifikovanja praćenja; i kontrole ključnih rizika, te preduzimanja odgovarajućih mjera za njihovo ograničavanje i ublažavanje;
 • Obavlja revizijske preglede bankarskih funkcija, organizacionih jedinica i projekata Banke;
 • Priprema izvještaje o izvršenim revizijskim pregledima sa odgovarajućim preporukama za otklanjanje uočenih nepravilnosti i unapređenje postojećih postupaka i sistema rada;
 • Prati izvršavanje datih preporuka za otklanjanje propusta i nedostataka;
 • Vrši savjetovanje rukovodilaca i zaposlenih;
 • Razvija i provodi implementaciju stručnih načela i standarda unutrašnje revizije;
 • Permanentno usavršavanje i edukacija;
 • Obavlja poslove arhiviranja revizorske dokumentacije.

 

Potrebne kvalifikacije

VSS – Ekonomski ili drugi fakultet društvenog smjera, uz 5 godina iskustva u bankarstvu, drugim finansijskim institucijama ili privrednom društvu za reviziju.

 

Dodatne vještine
 • Zvanje ovlaštenog revizora, ovlaštenog internog revizora ili sertifikovanog računovođe;
 • Poznavanje rada na računaru, informacionog sistema Banke i posebne bankarske aplikacije;
 • Sistematičnost, analitičnost, odgovornost, pouzdanost, komunikativnost;
 • Znanje engleskog jezika.
Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 19.7.2024. godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

 

Prijavu možete poslati na Email:
karijera@nlb-rs.ba