1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Oglas za posao – SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA PODRŠKU KARTIČNOM POSLOVANJU
Oglas za posao – SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA PODRŠKU KARTIČNOM POSLOVANJU

Mjesto rada

Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju
Opis radnog mjesta

Radno mjesto: SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA PODRŠKU KARTIČNOM POSLOVANJU, Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju, Centrala Banke, Banja Luka – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju do 6 mjeseci

Glavna područja rada: 

 

 • Mjesečni obračuni kamata, knjiženje dospjelih obaveza po kreditnim karticama i ostale knjigovodstvene evidencije u domenu poslovanja sa platnim karticama prema pojedinačnim zahtjevima,
 • Kontrola i knjiženje pozicija domaćeg i međunarodnog poravnanja sa kartičnim organizacijama na dnevnom nivou,
 • Kontrola i usaglašavanje stanja na internim računima poravanja vezano za kartično poslovanje,
 • Praćenje računa po kartičnom poslovanju koji se odnose na pridruženo članstvo na programu Visa i MasterCard platnih kartica,
 • Priprema i knjiženje mjesečnih, kvartalnih i godišnjih faktura bankama pridruženim članicama i klijentima sa specijalnim ugovorima,
 • Dnevno kreiranje fajlova za personalizaciju platnih kartica i reizdavanje platnih kartica,
 • Kontrola stanja personalizovanih i distribuisanih platnih kartica i usklađivanje stanja zaliha,
 • Rasknjižavanje prelaznih računa Banke po osnovu uplata obaveza po kreditnim karticama,
 • Blokiranje kreditnih kartica zbog neizmirenih obaveza,
 • Formiranje i slanje mjesečnih izvoda korisnicima platnih kartica,
 • Predlaganje tehnoloških rješenja, testiranje i implementacija u cilju unapređenja procesa i poslova u domenu podrške kartičnom poslovanju,
 • Priprema uputstava, procedura i ostale dokumentacije u okviru poslova koje obavlja,
 • Učestvovanje u radnim i projektnim grupama na području kartičnog poslovanja u domenu podrške ovim poslovima,
 • Aktivna saradnja sa organizacionim dijelom u Banci koji radi na razvoju i unapređenju kartičnih proizvoda/poslova i ostalim organizacionim dijelovima Banke koji su povezani sa ovim poslovima,
 • Izvještavanje u domenu poslova podrške kartičnom poslovanju.
Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

 • VSS – Fakultet ekonomskog smjera (Ekonomski fakultet)

 

Potrebno radno iskustvo:

 • Minimum 3 (tri) godine na poslovima u bankarskom sektoru (na istim ili sličnim poslovima)

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine

Posebni uslovi:

 • Prednost imaju kandidati koji poznaju knjigovodstvene evidencije na području kartičnog poslovanja,
 • Opšte znanje o poslovanju sa platnim karticama, kao i poznavanje kartičnih proizvoda,
 • Aktivno znanje (govornog i pisanog) engleskog jezika,
 • Samoinicijativnost, sistematičnost, pouzdanost, tačnost, timski rad,
 • Izražena analitičnost i orijentisanost na detalje,
 • Dobro poznavanje MC Office paketa (MS Word, MS Excel, MS Power Point),
 • Težnja ka stalnom učenju i usavršavanju.

 

Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se do popunjavanja radnog mjesta. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

 

Prijave na oglas se dostavljaju na e-mail karijera@nlb-rs.ba

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba