1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Oglas za posao: SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA PODRŠKU SREDSTVIMA – Banja Luka
Oglas za posao: SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA PODRŠKU SREDSTVIMA – Banja Luka

Mjesto rada

Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju
Opis radnog mjesta

Opis radnog mjesta: SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA PODRŠKU SREDSTVIMA u Sektoru za platne sisteme i podršku poslovanju, Banja Luka/ Centrala Banke, 1 izvršilac.

Glavna područja rada:  

 • Knjigovodstveno evidentiranje poslovnih događaja u bankarskoj aplikaciji po osnovu uzetih i datih kredita domaćim i stranim bankama,
 • Knjigovodstveno evidentiranje poslovnih događaja u bankarskoj aplikaciji za poslove prodaje, kupovine i vrednovanja hartija od vrijednosti,
 • Knjigovodstveno evidentiranje poslovnih događaja u bankarskoj aplikaciji za poslove trgovanja sa domaćim i stranim bankama,
 • Knjigovodstveno evidentiranje poslovnih događaja u bankarskoj aplikaciji po osnovu FX i MM poslova,
 • Kontrola evidentiranih parametara transakcija trgovanja u bankarskoj aplikaciji, kao i kontrola dokumentacije,
 • Kreiranje i slanje SWIFT poruka po osnovu ugovorenih poslova trgovanja (plaćanja realizovanih transakcija),
 • Knjiženje izvoda ino banaka i praćenje knjigovodstvenih stanja na prelaznim računima Banke,
 • Obračun i isplata kamata prilikom prijevremenog razročenja oročenih depozita,
 • Mjesečni obračuni i knjiženja aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja i kursnih razlika,
 • Kontrola knjigovodstvenih stanja za uzete i date kredite, depozite i hartije od vrijednosti,
 • Kreiranje i slanje izvoda otvorenih stavki,
 • Samostalno predlaganje tehnoloških rješenja, kreiranje zahtjeva za doradu aplikacija,testiranje i implementacija u cilju unapređenja i optimizacije procesa i poslova u domenu podrške sredstvima,
 • Priprema uputstava, procedura i ostale dokumentacije u okviru poslova podrške sredstvima,
 • Učestvovanje u radnim i projektnim grupama na području podrške sredstvima,
 • Aktivna saradnja sa organizacionim dijelom u Banci koji radi na poslovima trgovanja i upravljanja bilansom Banke i ostalim organizacionim dijelovima Banke koji su povezani sa ovim poslovima,
 • Izvještavanje u domenu poslova podrške sredstvima.

 

Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

 • VSS – fakultet ekonomskog smjera (Ekonomski fakultet)

Potrebno radno iskustvo:

 • Minimum 3 (tri) godine na poslovima u bankarskom sektoru (na istim ili sličnim poslovima)
Dodatne vještine
 • Posebni uslovi:
 • Prednost imaju kandidati koji poznaju knjigovodstvene evidencije na području poslova upravljanja sredstvima;
 • Opšte znanje o poslovima trgovanja, kao i o poznavanje depozitnog poslovanja;
 • Aktivno znanje (govornog i pisanog) engleskog jezika;
 • Samoinicijativnost, sistematičnost, pouzdanost, tačnost, timski rad;
 • Izražena analitičnost i orijentisanost na detalje;
 • Dobro poznavanje MC Office paketa (MS Word, MS Excel, MS Power Point),
 • Težnja ka stalnom učenju i usavršavanju.

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom. Prijave na oglas dostavljaju se do popunjavanja radnog mjesta. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju. Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Rok za prijave

Rok za prijave otvoren do daljnjeg.

Prijavu možete poslati na Email:
karijera@nlb-rs.ba