1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Oglas za posao – Stručni saradnik za upravljanje bilansom banke
Oglas za posao – Stručni saradnik za upravljanje bilansom banke

Mjesto rada

Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za upravljanje sredstvima
Opis radnog mjesta

Stručni saradnik za upravljanje bilansom banke, Odjeljenje za upravljanje bilansom Banke, Sektor za upravljanje sredstvima, Centrala Banke – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad.

Glavne odgovornosti:

 • Izrada izvještaja iz domena upravljanja likvidnošću Banke na dnevnom, sedmičnom, mjesečnom i godišnjem nivou;
 • Praćenje pokazatelja rizika likvidnosti, deviznog i kamatnog rizika i izrada projekcije kretanja navedenih indikatora;
 • Praćenje i analiza portfolija HOV i priprema prijedloga za kupoprodaju HOV;
 • Izvještavanje, praćenje kretanja i analiza depozita klijenata i drugih izvora sredstava Banke;
 • Praćenje i analiza makroekonomske situacije i bankarskog tržišta;
 • Unos, pripis i validacija ITC stopa;
 • Priprema materijala za sjednice LICO, ALCO, GUL i drugih odbora Banke;
 • Izrada i ažuriranje internih akata u nadležnosti Odjeljenja;
 • Praćenje ispunjenja zakonske regulative i internih akata Banke iz oblasti upravljanja likvidnošću, deviznim i kamatnim rizikom;
 • Aplikativne dorade i unapređenje procesa unutar Odjeljenja.
Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

 • Ekonomski fakultet (VSS), finansijski smjer ili drugi srodni smjer

Potrebno radno iskustvo:

 • Prednost imaju kandidati sa iskustvom na poslovima iz oblasti upravljanja rizicima, finansija i kontrolinga.
Dodatne vještine

Posebni uslovi:

 • Poznavanje rada na računaru i MS Office paketa;
 • Poželjno napredno poznavanje Excel-a;
 • Poželjno dobro poznavanje engleskog jezika;
 • Pouzdanost, odgovornost (odgovornost za čuvanje poslovne tajne i zaštitu ličnih podataka);
 • Analitičnost, tačnost, preciznost u radu;
 • Spremnost na rad u dinamičnom okruženju;
 • Spremnost na timski rad u okviru Odjeljenja i sa ostalim organizacionim dijelovima Banke.
Rok za prijave

Prijave na oglas se dostavljaju na e-mail karijera@nlb-rs.ba do 04.03.2024.godine.

Prijavu možete poslati na Email:
karijera@nlb-rs.ba