NLB Banka a.d. Banja Luka, objavljuje:

O G L A S

Oglašava se prodaja:

Red. br. Brend Model Prva registracija Broj šasije / snaga motora u  kW Prijeđeni km na 01.04.2024. Početna cijena u KM
1 ŠKODA OKTAVIA 2.0 TDI 22.02.2016. TMBAG4NE4G0128019 / 81 kW 79.802 20.000,00
2 ŠKODA OKTAVIA 1.6 TDI 12.04.2016. TMBAG4NE5G0185801 / 81 kW 156.774 18.000,00
3 ŠKODA OKTAVIA 1.6 TDI 21.09.2018. TMBAG4NE620368082 / 85 kW 120.309 25.000,00
4 ŠKODA FABIA 1.0 MPI 21.09.2018. TMBEA2NJ9KZ013215 / 44 kW 63.090 14.000,00

  Opšte informacije 

NLB Banka a. d. Banja Luka je vlasnik svih motornih vozila.

Motorna vozila se prodaju u viđenom stanju, a obilazak vozila se može izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 10,00 – 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon broj +387 66 992 039 ili +387 66 991 958.  Sva vozila su locirana na adresi Milana Tepića br.4 ili Kralja Petra I Karađorđevića br.85a, Banja Luka.

Pravo dostavljanja pismenih ponuda za kupovinu predmetnih motornih vozila imaju pravna i fizička lica.

Rok za dostavljanje ponuda je 10 (deset) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Kupac će snositi troškove prenosa vlasništva, transporta, poreza i svih eventualnih drugih troškova koji se mogu pojaviti.

Banka zadržava pravo da odustane od prodaje motornih vozila.

Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu motornih vozila – ne otvaraj“, na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, Banja Luka

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 65 868 764

  • Informacija o obradi ličnih podataka

Lični podaci prikupljeni kroz dostavljene ponude se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i NLB Banka a.d. Banja Luka će ih obradjivati u svrhu vršenja prodaje vozila po sistemu zatvorenih ponuda, u mjeri i obimu neophodnom za ispunjenje navedene svrhe i uz primjenu odgovarajućih organizacionih i tehničkih mjera zaštite. Po okončanju prodaje, lični podaci prikupljeni putem ponuda će se obrisati i neće se koristiti u druge svrhe.

NLB Banka a.d. Banja Luka